Rehabilitering og tilbakevending til arbeidet

Den europeiske arbeidsstyrken blir eldre, pensjonsalderen øker i mange medlemsland og mange arbeidstakere vil sannsynligvis måtte stå lenger i arbeid. Dette betyr også at flere arbeidstakere vil bli syke. Derfor vil en god politikk for tilbakevending til arbeidet være viktig for å opprettholde bærekraftige arbeidsplasser.

Tilbakevending til arbeidet etter middels langt eller langt sykefravær er en kompleks prosess. Det innebærer mange trinn og forutsetter samarbeid fra ulike yrkesgrupper som kanskje ikke er vant til å samarbeide med hverandre. Arbeidsplassen bør være sentral i ethvert system for tilbakevending til arbeidet. Derfor har EU-OSHA bestilt forskning om politikk og systemer for rehabilitering og tilbakevending til arbeid, som sammenstiller god praksis fra hele Europa.

Hvert år får 1,6 millioner mennesker i arbeidsfør alder i Europa en kreftdiagnose. Ifølge forskning som ble lagt fram på en EU-OSHA-workshop om arbeidsrelatert kreft, finnes det imidlertid færre tiltak for reintegrering og tilbakevending til arbeidet for arbeidstakere som er rammet av kreft, inkludert arbeidsrelatert kreft, enn for personer med muskel- og skjelettlidelser eller stressrelaterte helseproblemer.

Stadig flere kreftoverlevere vender tilbake til arbeidet. Det er viktig å legge til rette for rehabilitering, både når det gjelder å fremme velferden for denne sårbare gruppen, og når det gjelder å redusere de sosiale og økonomiske konsekvensene av sykdommen. EU-OSHA har undersøkt denne problemstillingen og offentliggjort gjennomganger av anbefalinger til bedrifter om rehabilitering og tilbakevending til arbeidet etter kreft.

Rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter kreft: en litteraturgjennomgang

Politikk og praksis når det gjelder rehabilitering og tilbakevending til arbeidet etter kreft — dagens tilnærming: referat fra seminar

9 case-studier om programmer for rehabilitering/tilbakevending til arbeidet