Verktøy og ressurser

Her finner du alle våre nøkkelressurser for bevisstgjøring og administrasjon av farer som er relatert til arbeidsmiljøet.

OiRA, som forenkler evalueringen og administrasjonen av sikkerhets- og helsefarer på arbeidsplassen, OSHwiki som en rik kilde til informasjon om alle deler av arbeidsmiljøet, e-veiledninger som gir veiledning for HMS-styring, infografikker, kampanjeverktøyene, Napo-filmer og Napo for lærere, datavisualiseringsverktøy og andre praktiske verktøy og veiledninger.