Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) presenterer Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen for den beste arbeidsrelaterte dokumentarfilmen. Prisen deles ut som en kategori i dokumentarfilmfestivalen Doclisboa i Lisboa, Portugal. Doclisboa er en del av Doc Alliance – et kreativt partnerskap mellom syv sentrale europeiske dokumentarfilmfestivaler. Fra 2009 til 2019 ble prisen utdelt i forbindelse med den internasjonale dokumentar- og animasjonsfilmfestivalen i Leipzig.

I tillegg til pengepremien på 5 000 EUR finansierer EU-OSHA også tekstingen av vinnerfilmene på flere europeiske språk som regissørene kan bruke, og som kan distribueres til EU-OSHAs nasjonale nettverk (kontaktpunktene) i de 28 EU-medlemslandene og andre land i Europa.

Prisen deles ut til en dokumentarfilm som fokuserer på mennesket i et arbeidsliv i endring. Filmen bør ta opp temaer som hvordan politiske og økonomiske omveltninger påvirker måten vi jobber og lever på, eller arbeidsrelaterte emner som fysiske og psykososiale forhold eller eksisterende og nye risikoer på arbeidsplassen.

Informasjon om regler, forskrifter og søknadsfrister finner du på nettstedet til Doclisboa.

Filmkriterier

Prisvinnere: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023