EU-OSHA-ordlister

EU-OSHAs flerspråklige ordlister består av HMS-begreper gruppert etter domene eller kunnskapsområde. Ord er oppført i alfabetisk rekkefølge sammen med deres definisjoner.

EU-OSHA har utarbeidet disse ordlistene i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene for å sikre konsekvent kommunikasjon av nøkkelbegreper som er relevante for de spesifikke kampanjene. De inneholder en aktiv ordsamling og definisjoner for de mest brukte begrepene i feltene.