Flerspråklighet hos EU-OSHA

Image

Flerspråklighet er et viktig element i inkluderende kommunikasjon i EU, og for enhver felleseuropeisk organisasjon. Ved å gjøre informasjonen, analysen og verktøyene som EU-OSHA utvikler tilgjengelig på flere språk, kan byrået nå frem til flere mennesker.

På tvers av språkbarrierer

EU-OSHA arbeider for å spre budskapet sitt så bredt som mulig, ved å bringe flerspråklighet inn i deres hverdagsaktiviteter. De deltar også i innovative prosjekter på dette området i samarbeid med andre EU-organisasjoner.

For EU-OSHA er flerspråklighet både et grunnleggende prinsipp for respekt og et pragmatisk valg som hjelper byrået med å utføre sitt oppdrag.

EU-OSHA har som mål å tenke kreativt og arbeide på en kostnadseffektiv måte, for å sikre at deres aktiviteter er tilgjengelige for EU-borgere uavhengig av hvilket språk de snakker. Her er noen eksempler:

  • Animerte Napo-filmer er uten tale og kan forstås og være til glede for alle.
  • OiRA-verktøy er tilgjengelig på en rekke språk, og brukere kan søke opp verktøy etter språk.
  • Som en del av prisen i Healthy Workplaces Film Award, blir filmen som vinner tilbudt nasjonale fokuspunkter for teksting på språkene deres.

Noe av materialet EU-OSHA produserer er tilgjengelig på 25 europeiske språk. Annet materiale, som enkelte publikasjoner, er oversatt etter forespørsler fra nasjonale fokuspunkter. Fokuspunktene spiller en aktiv rolle i vurderingen av behovet for oversettelser og kontroll av kvaliteten på dem.

Nettstedet for EU-OSHA

Det meste av innholdet på nettstedet til EU-OSHA er flerspråklig – hovedseksjonene og alle høydepunktene og nyhetsoppdateringene som publiseres på nettstedet, er tilgjengelig på 25 språk.

I 2017 vant EU-OSHA, sammen med EUs immaterialrettskontor og Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer, European Ombudsman Award for Good Administration i kategorien Fortreffelighet i levering av borger-/kundefokuserte tjenester for deres innovative arbeid i et prosjekt for å lette administrasjon av oversettelser av flerspråklige nettsteder.

Kampanjer for et sikkert og godt arbeidsmiljø

Kampanjer for et sikkert og godt arbeidsmiljø har som mål å øke bevisstheten over hele Europa, og nå ut til så mange mennesker og småbedrifter som mulig. EU-OSHA mener det er viktig at kampanjene er inkluderende, så byrået har fått alt det viktigste kampanjematerialet oversatt til 25 språk, inkludert den dedikerte kampanjesiden, som er hovedstedet for kampanjerelatert informasjon og verktøy. Resten av kampanjematerialet og publikasjonene blir tilbudt for oversettelse til fokuspunktene, som kan fastslå hvilke punkter de mener vil ha størst verdi for dem.

Vi bidrar til oversettelser av høy kvalitet

EU-OSHA, sammen med Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer (CdT) og Den europeiske unions publikasjonskontor, gjennomførte et prosjekt for å oppdatere og utvide deres flerspråklige synonymordbøker for terminologi om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet var å hjelpe oversettere med å lage konsistente, nøyaktige og oppdaterte versjoner av HMS-relaterte tekster.

Den flerspråklige synonymordboken er nå integrert med EU-OSHAs innholdsstyringssystem for nettsteder. Den inneholder 2000 nye begreper med direkte oversettelser, definisjoner, referanser til kilder og kontekster, i IATE (EUs flerspråklige og interinstitusjonelle database for terminologi, opprettholdt av CdT) og i EuroVoc (Publikasjonskontorets flerspråklige synonymordbok). Alle oversettelser har blitt gjennomgått av byråets nasjonale fokuspunkter for å sikre nøyaktigheten av dem.

Begrepene brukes til å tagge publikasjoner og annet innhold, slik at man kan søke opp HMS-data på en enklere og mer effektiv måte.

I rammen av Kampanje for et sikkert og godt arbeidsmiljø, har EU-OSHA også utarbeidet ordlister for spesielle områder om HMS-kunnskap. Disse finnes på kampanjens nettsted og i de relevante seksjonene på bedriftsnettstedet.