You are here

OiRA: gratis og brukervennlige verktøy for en enkel risikovurderingsprosess.

OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Verktøyet gir små og svært små bedrifter de ressurser og den kunnskapen de trenger når de skal i gang med å vurdere risikoene i egen organisasjon. OiRA er et brukervennlig verktøy som er gratis og lett tilgjengelig på internett.

OiRA tilbyr en trinnvis tilnærming til risikovurderingsprosessen – fra identifisering av risikoer på arbeidsplassen til iverksetting av forebyggende tiltak og endelig overvåking og rapportering av risikoer.

Hva er OiRA?

OiRA er utviklet for å gi små og svært små bedrifter brukervennlige verktøy som kan veilede dem gjennom risikovurderingsprosessen. OiRA-programvaren, som ble utviklet av EU-OSHA i 2009 og har vært i bruk siden 2010, er basert på det nederlandske risikovurderingsverktøyet RI&E, som har vist seg å fungere svært bra og er mye brukt. 

EU-OSHAs OiRA-programvare er utformet for å bistå arbeidslivspartene (arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner) i ulike sektorer og nasjonale myndigheter (departementer, arbeidstilsyn, HMS-organisasjoner osv.) med å produsere sektorspesifikke risikovurderingsverktøy rettet mot små organisasjoner.

Besøk nettstedet for OiRA-prosjektet for å få oppdatert informasjon OiRA (prosjektpartnere og publiserte og kommende OiRA-verktøy).

Hva er tanken bak OiRA?

Risikovurdering danner grunnlaget for enhver tilnærming til HMS-styring og er av avgjørende betydning for å skape en sunn arbeidsplass. Fellesskapsstrategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007–2012 erkjente betydningen av risikovurdering og oppfordret til utvikling av enkle verktøy for å gjøre risikovurderingsprosessen lettere. OiRA ble utviklet for nettopp dette formålet.

Ved å gjøre risikovurdering lettere tar OiRA sikte på å øke antallet små og svært små bedrifter som foretar risikovurderinger, samt kvaliteten på disse risikovurderingene. Med disse verktøyene kan bedriftene lettere gå i gang med (eller forbedre) risikovurderingsprosessen. Slik kan OiRA-verktøyene hjelpe bedriftene til å bli mer konkurransedyktige, for eksempel ved at de reduserer kostnadene knyttet til yrkessykdommer, ved at risikoen for ulykker minimeres, ved at arbeidsforholdene generelt bedres, og ved at organisasjonens resultater styrkes.

Hvorfor bruke OiRA?

Risikovurdering er i dag en kjent prosess for mange organisasjoner og brukes på flere hundre tusen arbeidsplasser over hele Europa for å forebygge risiko. Men for noen bedrifter, særlig små og svært små bedrifter eller organisasjoner, kan risikovurdering være en utfordrende prosess. OiRA kan gjøre denne prosessen enklere ved å gi dem de ressursene de trenger for å overvinne denne utfordringen.

Ved å bruke OiRA-verktøy vil organisasjonene også kunne dra fordel av andre aspekter:

 • OiRA-verktøyene er helt gratis å bruke
 • Verktøyene er tilgjengelige på internett
 • En mobil-app er tilgjengelig
 • Verktøyene er målrettet for den enkelte bransje
 • Verktøyene kan til en viss grad skreddersys etter den enkelte bedrifts behov
 • Verktøyene gir mulighet for å utarbeide en tiltaksplan og velge fra en liste med foreslåtte tiltak

Hvordan fungerer OiRA?

Det er fem sentrale trinn i OiRA-prosessen:

 1. Forberedelser: Med OiRA kan bedriftene til en viss grad skreddersy risikovurderingene etter bedriftens særtrekk ved å svare på et par enkle spørsmål.
 2. Identifikasjon: Dette innebærer å lete etter de tingene på arbeidsplassen som har potensial til å forårsake skade, og identifisere hvem som kan bli eksponert for faren.
 3. Evaluering: Denne fasen består i å prioritere risikoene som er blitt identifisert. Denne prioriteringen vil senere gjøre det lettere å beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes først.
 4. Tiltaksplan: Verktøyet vil deretter bidra til å sette sammen en tiltaksplan og bestemme hvordan man kan fjerne eller kontrollere risikoer.
 5. Rapport: Til slutt genereres det automatisk en rapport og en tiltaksplan som kan skrives ut og/eller lastes ned og brukes til å dokumentere resultatene av risikovurderingsprosessen.

Slik får du tilgang til OiRA

Det eneste du trenger for å registrere deg, er en gyldig e-postadresse. Alle enkeltpersoner eller organisasjoner kan velge blant de tilgjengelige OiRA-verktøyene for å finne det som egner seg best for deres land, bransje eller bedrift. 

Se OiRA-verktøyene som er tilgjengelig for ulike sektorer og land på nettstedet for OiRA-prosjektet.

Deltakelse av partene i arbeidslivet og nasjonale myndigheter

Alle OiRA-verktøyene er utviklet av eller sammen med partene i arbeidslivet og/eller nasjonale myndigheter. Hvis du som representant for en arbeidslivsorganisasjon eller en nasjonal institusjon/myndighet ønsker å være med og utvikle et eller flere OiRA-verktøy for en bestemt bransje, finner du mer informasjon på nettstedet for OiRA-prosjektet.