EU-retningslinjer

Det finnes ulike typer retningslinjer, som praktiske retningslinjer fra Europakommisjonen om beste praksis i forbindelse med forebygging av risiko, rådsrekommandasjoner, kommisjonsmeldinger, avtaler mellom partene i arbeidslivet i EU og andre.