Overvåking og forbedring av arbeidsmiljø og helse i forsyningskjeder gjennom rammeverk for vurdering av bærekraft

Keywords:

Behovet for bærekraft er i ferd med å endre forretningsdriften, særlig i forsyningskjeder. Denne artikkelen undersøker hvordan arbeidssikkerhet og helse (HMS) kan evalueres og forbedres i forsyningskjeder ved hjelp av rammeverk for vurdering av bærekraft.

Den vurderer faktorer som påvirker HMS i forsyningskjeder og potensialet til verktøy og metoder som brukes til å vurdere bærekrafts- og HMS-ytelse. Anbefalinger til beslutningstakere, innkjøpsselskaper, sektorinitiativer og kunder/sluttbrukere understreker behovet for å harmonisere HMS-kriteriene innenfor rammeverk for bærekraftvurdering.

Last ned in: en