Presserom

Hva er nytt?

EU-OSHA ønsker de offisielle kampanjepartnerne (OCP) velkommen – organisasjoner fra en rekke sektorer i hele Europa, inklusiv bedrifter og foreninger...

Via denne undersøkelsen kan interessenter og brukere av byråets arbeid si hva de mener om oss og vår virksomhet. Det er et redskap vi kan bruke som en...

Det er blitt et større behov for å fokusere på arbeidsrelatert psykisk helse etter pandemien. EU-OSHAs ferskeste rapport inneholder en grundig analyse...

Årlig bidrar kreftframkallende stoffer til anslagsvis 100 000 yrkesrelaterte kreftdødsfall i EU ifølge EUs strategiske ramme for helse, miljø og...

Som en del av Det europeiske kompetanseåret satte konferansen «Kompetanse, kompetanse, kompetanse! Kompetanse for mennesker, kompetanse for...