Presserom

Hva er nytt?

«Mellom 1998 og 2019 gikk for eksempel ikke-dødelige arbeidsulykker ned med 58 % i EU, mens dødsulykker gikk ned med 57 %. Bedre forebyggingstiltak...

Det splitter nye nettstedet for den kommende «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen 2023–25 som fokuserer på digital teknologi på arbeidsplassen...

Implementering av digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) som apper, kameraer og wearables kan gjøre arbeidsplassene tryggere...

Kraftig innsikt om forebygging av muskel- og skjelettlidelser fra høytstående eksperter og beslutningstakere gjorde EU-OSHAs toppmøtet for «Et sikkert...

Ledende europeiske eksperter og beslutningstakere samles i Bilbao 14.-15. november for å reflektere over kampanjens viktigste resultater og funn samt...