Presserom

Hva er nytt?
17/09/2019 - 01:30
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) kunngjør eksempler på belønnede og utmerkede organisasjoner som har en innovativ tilnærming for å lykkes med å takle risikoen som farlige stoffer utgjør, som en del av den 14. konkurransen om Prisen for god praksis. Prisen anerkjenner organisasjoner med et enestående engasjement for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS) og fremmer praksis som beskytter arbeidstakere og øker produktiviteten.
05/06/2019 - 12:00
EU-OSHA har et jubileumsarrangement i Bilbao den 5. juni, som markerer 25 års samarbeid for et tryggere og sunnere Europa . Dette gir oss anledning til å takke alle som har samarbeidet med byrået de siste 25 årene, og samtidig trekke fram mange viktige milepæler.
29/11/2018 - 01:45
I en ny rapport offentliggjør EU-OSHA sine funn fra et større toårig prosjekt for å foregripe konsekvensene av digitaliseringen på arbeidstakernes helse og sikkerhet (HMS) i EU. De endelige resultatene av dette framsynsprosjektet fokuserer på utviklingen av IKT-støttet teknologi, mulige konsekvenser av disse teknologiene på arbeidets art og organisering og potensielle utfordringer og muligheter for HMS-arbeidet.

Pages

Pages