You are here

Presserom

Hva er nytt?

Pressemeldinger

06/11/2018 - 01:30

Vinneren av prisen, som går til den beste filmen om temaet arbeid, er Marina av Julia Roesler fra Tyskland. 

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) støtter Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen, som arrangeres av den internasjonale dokumentar- og animasjonsfilmfestivalen i Leipzig (DOK Leipzig).

22/10/2018 - 01:45

Hvert år markerer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og dets partnere Den europeiske arbeidsmiljøuken med bevisstgjøringsarrangementer over hele EU, og til og med utenfor EU. Årets kampanjetema, som står sentralt i alle aktivitetene som pågår i uken 22.–26. oktober, er håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.