You are here

Presserom

Hva er nytt?
22/01/2019

Denne publikasjonen beskriver utviklingen av nye metoder for å anslå hvor mange arbeidstakere som eksponeres for farlige stoffer i EU, og hvor alvorlig eksponeringen er. Studien hadde som mål å identifisere hvilke stoffer og hvilke bransjer som utgjør størst risiko for arbeidstakerne, samt å undersøke trender over tid.

Hensikten var ikke bare å få en oversikt over bruken av farlige stoffer, men også å utvikle en metode som kan brukes igjen for å følge med på framtidige trender og utviklinger.

Pressemeldinger

29/11/2018 - 01:45

I en ny rapport offentliggjør EU-OSHA sine funn fra et større toårig prosjekt for å foregripe konsekvensene av digitaliseringen på arbeidstakernes helse og sikkerhet (HMS) i EU. De endelige resultatene av dette framsynsprosjektet fokuserer på utviklingen av IKT-støttet teknologi, mulige konsekvenser av disse teknologiene på arbeidets art og organisering og potensielle utfordringer og muligheter for HMS-arbeidet.