Presserom

Hva er nytt?

Årlig bidrar kreftframkallende stoffer til anslagsvis 100 000 yrkesrelaterte kreftdødsfall i EU ifølge EUs strategiske ramme for helse, miljø og...

I et arbeidsliv der over 80 % av bedriftene i EU integrerer personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og andre mobile...

Som en del av Det europeiske kompetanseåret satte konferansen «Kompetanse, kompetanse, kompetanse! Kompetanse for mennesker, kompetanse for...

Den nye Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen er snart her. Den siste utgaven, som fokuserer på et sikkert og godt arbeidsmiljø i den digitale...

Brussels, 20 September 2023 – The European Parliament hosted today the landmark event “Skills, skills, skills! Skills for people, skills for...