You are here

Presserom

Hva er nytt?
26/03/2019

EU-OSHAs kampanjepartnere i Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer og andre eksperter møttes til et to dagers arrangement i Brussel for å dele kunnskap og erfaringer. I seminarer og plenumsøkter debatterte deltakerne måter å håndtere eksponering for kreftframkallende stoffer og andre farlige stoffer på arbeidsplassen. Viktigheten av tverrfaglig innsats innen HMS, effektive systemer for risikovurdering og god kommunikasjon på alle nivåer var blant temaene som ble tatt opp.

Pressemeldinger

29/11/2018 - 01:45

I en ny rapport offentliggjør EU-OSHA sine funn fra et større toårig prosjekt for å foregripe konsekvensene av digitaliseringen på arbeidstakernes helse og sikkerhet (HMS) i EU. De endelige resultatene av dette framsynsprosjektet fokuserer på utviklingen av IKT-støttet teknologi, mulige konsekvenser av disse teknologiene på arbeidets art og organisering og potensielle utfordringer og muligheter for HMS-arbeidet.