You are here

Presserom

Hva er nytt?

Pressemeldinger

26/06/2018 - 01:30

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) presenterer den offisielle kampanjen og hvilke mediepartnere som skal delta i den paneuropeiske HMS-kampanjen for 2018–2019 – Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer. Støtten fra disse partnerne er avgjørende for at kampanjen skal lykkes, og kampanjepartnere får tilbake i form av en hel rekke fordeler og muligheter.

19/06/2018 - 01:30

Den 19. juni inviterer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) til en konferanse på høyt nivå i Brussel for å utforske veien videre for å forbedre HMS-arbeidet i småbedriftene i Europa. Arrangementet bygger på funnene til EU-OSHAs prosjekt som så nærmere på HMS i små og svært små bedrifter, og sammenfaller med publiseringen av prosjektets endelige analyserapport, som går gjennom hovedfaktorene som påvirker HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter, og gir anbefalinger om god praksis og støtte for politikkutvikling.