Presserom

Hva er nytt?

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

12/03/2020
Denne siste synteserapporten er en del av et større EU-OSHA-prosjekt som skal analysere nasjonale og europeiske data om arbeidsrelaterte muskel- og...

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

07/02/2020
I år deler EU-OSHA ut Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen sammen med dokumentarfilmfestivalen Doclisboa i Lisboa, Portugal. Konkurransen er nå...

Image by Jill Wellington from Pixabay

04/02/2020
Verdens kreftdag markeres 4. februar hvert år. I løpet av de siste 20 årene har den vokst til en mektig bevegelse som inspirerer organisasjoner,...
16/01/2020
Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og med det kommer stadig nye risikoer for arbeideres sikkerhet og helse. Selskaper og medlemsland må snakke om...

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
Etter et vellykket toppmøte som avslutning på kampanjen vil EU-OSHA takke alle partnerne for deres bidrag til kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer...

Pages

Pages