You are here

Presserom

Hva er nytt?
13/02/2018

Farlige stoffer fortsetter å være en stor HMS-utfordring som påvirker millioner av arbeidstakere over hele Europa. Men utbredelsen av denne eksponeringen og risikoen som følger av den, blir ofte undervurdert eller ignorert.

EU-OSHAs kommende kampanje Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer utfordrer vanlige misoppfatninger, øker bevisstheten om risikoer og formidler god praksis og ressurser for effektiv håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.

Pressemeldinger

25/01/2018 - 01:45

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) ønsker kommissær Marianne Thyssen og andre interessenter velkommen til et seminar om HMS i små og svært små bedrifter. Seminaret finner sted i Bilbao 25. januar, altså samtidig med publiseringen av to nye rapporter som går nærmere inn på de nyeste funnene til EU-OSHAs prosjekt om små og svært små bedrifter.

21/11/2017 - 01:30

Ledende europeiske eksperter på helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) samles i dag i Bilbao, Spania, til Det europeiske arbeidsmiljøorganets (EU-OSHA) toppmøte for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen. Toppmøtet markerer slutten på den svært vellykkede Gode arbeidsplasser hele livet-kampanjen, som hadde som mål å fremme et bærekraftig arbeidsliv i lys av en aldrende europeisk arbeidsstyrke.