Samarbeid med andre byråer

EU-byråer

EU-OSHA har aktive samarbeid med følgende EU-byråer:

Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (Eurofound)
Det europeiske senter for utvikling av yrkesopplæring (CEDEFOP)
Den europeiske opplæringsstiftelse (ETF)
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
Forvaltningsbyrået for små og mellomstore bedrifter (EASME)
Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter (FRA)
Europeisk institutt for likestilling (EIGE)

Hvordan EU-organene arbeider for deg

Ved å se denne videoen får du et innblikk i hvordan EU-organene bidrar til samfunnet i Europa.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Hensiktserklæring mellom Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (EUROFOUND) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) utgjør flesteparten av selskapene i EU; omtrent 99 % av alle selskaper i EU er SMB-er og de ansetter mer enn 66 % av befolkningen (Eurostat, 2008). SMB-er står også for 82 % av alle yrkesskader og omtrent 90 % av dødsulykker (Eurofund, 2010). Derfor er hovedmålet til utviklingen av prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (CPP) på nasjonalt nivå å forbedre utstrekningen vår ovenfor SMB-er og høyrisikosektorer for å kommunisere viktigheten av HMS.

I 2015 la en ny samarbeidserklæring mellom generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri (nå generaldirektoratet for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW)) og EU-OSHA til rette for et offisielt partnerskap med Enterprise Europe Network (EEN).

Prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (CPP) har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av HMS til små og mellomstore bedrifter og gi dem enkel tilgang til praktisk informasjon og nyttige kontakter på nasjonalt og regionalt nivå, inkludert nasjonale partnerskapsmøter, pakker for økning av bevissthet og andre aktiviteter, slik som EENs HMS-priser.

EU-OSHAs hovedpartnere for å oppnå målsetningene er Generaldirektoratet for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW), forvaltningsbyrået for SMB-er (EASME), EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkter og EEN-medlemmene.

Viljeserklæring for samarbeid mellom DG GROW, EU-OSHA og EASME

Enterprise Europe Network

Formålet til denne hensiktserklæringen er å forbedre samarbeid mellom ECHA og EU-OSHA for å utvikle synergi og dele kunnskap om emner av felles interesse gjennom økt samarbeid og, spesielt, gjennom aktiv informasjonsutveksling.
Hensiktseklæringen trådde i kraft den 5. mai 2010.

Hensiktserklæring mellom ECHA og EU-OSHA

Viljeserklæring for samarbeid mellom DG GROW, EU-OSHA og EASME

Prosjekt for kommunikasjonspartnerskap

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) utgjør flesteparten av selskapene i EU; omtrent 99 % av alle selskaper i EU er SMB-er og de ansetter mer enn 66 % av befolkningen (Eurostat, 2008). SMB-er står også for 82 % av alle yrkesskader og omtrent 90 % av dødsulykker (Eurofund, 2010). Derfor er hovedmålet til utviklingen av prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (CPP) på nasjonalt nivå å forbedre utstrekningen vår ovenfor SMB-er og høyrisikosektorer for å kommunisere viktigheten av HMS.

I 2015 la en ny samarbeidserklæring mellom generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri (nå generaldirektoratet for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW)) og EU-OSHA til rette for et offisielt partnerskap med Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networks pris for yrkesmessig sikkerhet og helseEnterprise Europe Network (EEN) er et flaggskipsinitiativ for Europa som har som mål å gi innovasjon og forretningsstøtte til SMB-er over hele EU. Nettverket, som er en del av rammeprogrammet for konkurransedyktighet og innovasjon, er et sted der du finner all informasjon om EU-retningslinjer og -lovgivning, finansieringsmuligheter, assistanse for å finne forretningspartnere og hjelp med utvikling av forsknings- og innovasjonsevner. Det innlemmer omtrent 600 partnerorganisasjoner i 53 land, som tilbyr et stort utvalg tjenester til små og mellomstore bedrifter.

Prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (CPP) har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av HMS til små og mellomstore bedrifter og gi dem enkel tilgang til praktisk informasjon og nyttige kontakter på nasjonalt og regionalt nivå, inkludert nasjonale partnerskapsmøter, pakker for økning av bevissthet og andre aktiviteter, slik som EENs HMS-priser.

EU-OSHAs hovedpartnere for å oppnå målsetningene er Generaldirektoratet for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW), forvaltningsbyrået for SMB-er (EASME), EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkter og EEN-medlemmene.