Samarbeid med andre byråer

EU-byråer

EU-OSHA har aktive samarbeid med følgende EU-byråer:

Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (Eurofound)
Det europeiske senter for utvikling av yrkesopplæring (CEDEFOP)
Den europeiske opplæringsstiftelse (ETF)
Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
Forvaltningsbyrået for små og mellomstore bedrifter (EASME)
Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter (FRA)
Europeisk institutt for likestilling (EIGE)

Hvordan EU-organene arbeider for deg

Ved å se denne videoen får du et innblikk i hvordan EU-organene bidrar til samfunnet i Europa.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Hensiktserklæring mellom Den europeiske stiftelse for bedring av leve- og arbeidsvilkårene (EUROFOUND) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) utgjør flesteparten av selskapene i EU; omtrent 99 % av alle selskaper i EU er SMB-er og de ansetter mer enn 66 % av befolkningen (Eurostat, 2008). SMB-er står også for 82 % av alle yrkesskader og omtrent 90 % av dødsulykker (Eurofund, 2010). Derfor er hovedmålet til utviklingen av prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (CPP) på nasjonalt nivå å forbedre utstrekningen vår ovenfor SMB-er og høyrisikosektorer for å kommunisere viktigheten av HMS.

I 2015 la en ny samarbeidserklæring mellom generaldirektoratet for næringsvirksomhet og industri (nå generaldirektoratet for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW)) og EU-OSHA til rette for et offisielt partnerskap med Enterprise Europe Network (EEN).

Prosjektet for kommunikasjonspartnerskap (CPP) har som mål å øke bevisstheten om viktigheten av HMS til små og mellomstore bedrifter og gi dem enkel tilgang til praktisk informasjon og nyttige kontakter på nasjonalt og regionalt nivå, inkludert nasjonale partnerskapsmøter, pakker for økning av bevissthet og andre aktiviteter, slik som EENs HMS-priser.

EU-OSHAs hovedpartnere for å oppnå målsetningene er Generaldirektoratet for den indre marked, industri, entreprenørskap og SMB-er (DG GROW), forvaltningsbyrået for SMB-er (EASME), EU-OSHAs nasjonale kontaktpunkter og EEN-medlemmene.

Viljeserklæring for samarbeid mellom DG GROW, EU-OSHA og EASME

Enterprise Europe Network

Formålet til denne hensiktserklæringen er å forbedre samarbeid mellom ECHA og EU-OSHA for å utvikle synergi og dele kunnskap om emner av felles interesse gjennom økt samarbeid og, spesielt, gjennom aktiv informasjonsutveksling.
Hensiktseklæringen trådde i kraft den 5. mai 2010.

Hensiktserklæring mellom ECHA og EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.