Nasjonale lover og forskrifter om helse og sikkerhet på arbeidsplassen

National legislation on safety and health at work

EU-direktivene fastsetter minstestandarder for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. EU-direktivene gjennomføres i medlemsstatene gjennom nasjonale lover og forskrifter.

Medlemsstatene kan innføre strengere regler for vern av arbeidstakere, men nasjonal lovgivning må overholde minstekravene. Følgelig varierer nasjonal HMS-lovgivning i Europa.

Det er satt opp en liste over nasjonale gjennomføringstiltak etter sammendraget av det enkelte direktiv i EU-OSHAs seksjon om EU-direktiver. Hvis du for eksempel velger arbeidsmiljødirektivet, vil du nederst på siden finne en lenke til nettstedet EUR-Lex som inneholder en oversikt over nasjonale lover og forskrifter som innarbeider direktivet.

Mer informasjon om nasjonale lover og forskrifter på HMS-området finnes på OSHwiki-artikler om nasjonale systemer.

Finn ut mer om nasjonale lover og forskrifter ved å kontakte EU-OSHAs kontaktpunkt i den aktuelle medlemsstaten.