E-verktøy for farlige stoffer

Bruker bedriften din farlige stoffer? Er du fullt innforstått med dine juridiske forpliktelser? Vårt e-verktøy for farlige stoffer kan være til hjelp. Det er en interaktiv nettbasert veiledning som gir arbeidsgivere den støtten og de rådene de trenger for å håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen på en effektiv måte.

På grunnlag av dataene du legger inn, vil verktøyet gi deg skreddersydd og lettfattelig bakgrunnsinformasjon og informasjon om god praksis, for eksempel om risiko, regelverk, forebyggende tiltak og mye mer. På grunnlag av det som er relevant for situasjonen i din bedrift, vil e-verktøyet generere en rapport om håndtering av farlige stoffer og komme med anbefalinger om forbedringer.