Praktiske verktøy og veiledning om farlige stoffer

Medlemsstatene, europeiske institusjoner, sammenslutninger av foretak, partene i arbeidslivet og andre aktører har utarbeidet en rekke verktøy og veiledende dokumenter som skal hjelpe bedriftene med å utføre omfattende og effektive risikovurderinger. Disse verktøyene representerer et bredt spekter av tilnærminger til hvordan farlige stoffer skal håndteres på en effektiv måte. Ofte handler de om konkrete arbeidsoperasjoner, som påfylling og pumping av væsker, eller sveiseprosesser. Andre kilder gir en omfattende oversikt over enkelte stoffgrupper, som sensibiliserende stoffer, eller de setter søkelyset på typiske risikoer i visse bransjer.

I tillegg til å støtte risikovurderinger av høy kvalitet inneholder verktøyene gode praktiske løsninger som forklarer hvordan risiko kan reduseres i vanlige arbeidssituasjoner som involverer eksponering for farlige stoffer. Det finnes også verktøy som støtter bestemte aktører, som inspektører fra arbeidstilsynet, små og mellomstore bedrifter eller arbeidstakerrepresentanter, blant mange andre. Derfor kan det være svært nyttig å utforske nettstedet for å lære mer om hvilken hjelp som tilbys.

Praktiske verktøy og veiledning om farlige stoffer

Clear filter

Resources available (888)

Description

The video raises awareness about chemical risks, depicting a migrant worker ignoring hazards and not using personal protection equipment such as safety gloves. In the video, two of the employer's obligations are highlighted: (1) chemical risk assessment and (2) assessment of the risk arising from...

Provider: INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Country: Italia
Description

The video presents types of personal protective equipment for biological risks. It describes why protective equipment is necessary and how to properly wear it.

Provider: Università di Genova
Country: Italia
Description

This short film was made for the International Day of Hand Hygiene organised by the World Health Organization in 2011 to raise awareness of the protection measures needed by medical personnel, as well as by volunteers, family, etc. The video shows bad working practice, namely different situations in...

Provider: Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS)
Country: Italia
Description

The poster shows an unsafe situation in a household: dangerous liquids stored in bottles intended for food products. A man is filling a bottle intended for food products with a dangerous substance.

Provider: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)
Country: Tyskland
Description

The website provides a summary report and the presentations of a Workshop held in March 2009 on reprotoxic substances and endocrine disrupters at the workplace.  
In the presentations, findings of a report by EU-OSHA were presented and discussed and complemented with inputs from various exports of...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

The aims of the guidance document are (1) to assist in the assessment of the risk of hepatitis B and C and HIV infection to healthcare workers and (2) to provide efficient prevention measures for and information on pre- and post-exposure prophylaxis, with particular emphasis on jobs at high risk.

Provider: Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
Country: Ungarn
Description

Workers working in an automotive workshop are exposed to many dangerous substances. The 'Hazardous Substances Check' helps automotive workshops to carry out a risk assessment and to decide on the protective measurements required, depending on the potential hazard. The 'Hazardous Substances Check'...

Provider: Amt für Arbeitsschutz Hamburg
Country: Tyskland
Description

The Nano-Portal 'Safe Handling of Nanomaterials' is the result of a project supported by German Social Accident Insurance (DGUV) and aims to further the knowledge about occupational safety and health in the fields of nanomaterials and nanotechnologies. The portal focuses on:

  • the awareness of experts...
Provider: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Country: Tyskland
Description

The factsheet explains what respiratory sensitisers are, provides information on the workplaces where they may occur and introduce prevention measures at all levels of the control hierarchy. The factsheet was developed for the 2003 European Week for Safety and Health at Work as part of a series of...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU
Description

For the 2003 European Week for Safety and Health at Work, EU-OSHA produced a series of factsheets containing information on occupational safety and health specifically in relation to dangerous substances. This factsheet contains information on skin sensitisers as well as preventive measures in...

Provider: European Agency for Safety and Health at Work
Country: EU