Praktiske verktøy og veiledning om farlige stoffer

Medlemsstatene, europeiske institusjoner, sammenslutninger av foretak, partene i arbeidslivet og andre aktører har utarbeidet en rekke verktøy og veiledende dokumenter som skal hjelpe bedriftene med å utføre omfattende og effektive risikovurderinger. Disse verktøyene representerer et bredt spekter av tilnærminger til hvordan farlige stoffer skal håndteres på en effektiv måte. Ofte handler de om konkrete arbeidsoperasjoner, som påfylling og pumping av væsker, eller sveiseprosesser. Andre kilder gir en omfattende oversikt over enkelte stoffgrupper, som sensibiliserende stoffer, eller de setter søkelyset på typiske risikoer i visse bransjer.

I tillegg til å støtte risikovurderinger av høy kvalitet inneholder verktøyene gode praktiske løsninger som forklarer hvordan risiko kan reduseres i vanlige arbeidssituasjoner som involverer eksponering for farlige stoffer. Det finnes også verktøy som støtter bestemte aktører, som inspektører fra arbeidstilsynet, små og mellomstore bedrifter eller arbeidstakerrepresentanter, blant mange andre. Derfor kan det være svært nyttig å utforske nettstedet for å lære mer om hvilken hjelp som tilbys.