Veikart for kreftfremkallende stoffer

Tiltak mot arbeidsrelatert kreft

Kreft anslås å være den vanligste årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU. Det er åpenbart at mer kan gjøres for å redusere antallet tilfeller av arbeidsrelatert kreft. Dette er grunnen til at seks europeiske organisasjoner den 25. mai 2016 undertegnet en avtale der de forpliktet seg til å innføre en frivillig handlingsplan for å øke bevisstheten om risikoene ved eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen og for å utveksle god praksis.

Partnerne var:

Avtalen ble fornyet 28. november 2019 og ble signert av Det finske sosial- og helsedepartementet og Det tyske arbeids- og sosialdepartementet, som takket Østerrike og Nederland for deres engasjement, i tillegg til EUs fire samarbeidspartnere (Europakommisjonen, EU-OSHA, DEFS og Business Europe).

Under Den tyske presidentkonferansen "STOPP kreft på arbeidsplassen" den 9. og 10. november 2020, som ble organisert av Det tyske arbeids- og sosialdepartementet (BMAS) og det føderale instituttet for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (BAuA), ble veikartpartnerne presentert for en ny strategi 2020-2024.

Strategi 2020-2024

For perioden 2020–2024 ble de følgende fire målene fastsatt:

  • Skape bevissthet blant virksomheter og arbeidstakere om farene ved eksponering for kreftfremkallende stoffer og behovet for forebyggende arbeid over hele Europa.
  • Hjelpe virksomheter og arbeidstakere med å unngå eksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen og redusere virkningene av disse på arbeidstakerne.
  • Mobilisere interessenter og øke engasjementet til relevante parter for å kunne mangedoble innsatsen i Europa.
  • Spisse nyskapning for å tett gapet mellom forskningsresultater og virksomhetenes behov.

Delta i utviklingen av veikartet

Fra 2021 vil veikartpartnerne engasjere seg i flere aktiviteter for å øke effekten, slik at arbeidstakere vil unngå å bli utsatt for kreftfremkallende stoffer. Disse såkalte "utfordringene" skal alle bidra til å nå de fire hovedmålene. Utfordringene styres og gjennomføres av små team med veikartpartnere. Men de vil trenge hjelpe fra andre for å lykkes med dette. I tillegg til de åtte partnerne som er beskrevet ovenfor, vil flere andre land delta i disse aktivitetene. Organisasjoner fra hele Europa inviteres med til å delta på én eller flere av disse utfordringene og hjelpe til med å fullføre dem.

Gå inn på https://www.roadmaponcarcinogens.eu for å sende inn initiativet ditt. 

Veien videre

EU-OSHA bidrar til å gjøre handlingsplanen kjent og vil støtte partnerne ved å organisere arrangementer for å øke bevisstheten og vurdere framgangen. Handlingsplanen legger opp til et program som involverer flere EU-formannskap. EU-OSHA vil bidra med organisering og informasjon om disse arrangementene og aktivitetene til veikartet.

Mer informasjon

Slå opp i veikartet for nærmere opplysninger om planlagte fellestiltak for å redusere yrkesrelatert kreft.

OSHwiki har relevante artikler om:

Besøk nettstedet vårt på EU-OSHAs undersøkelse om risikofaktorer for kreft blant arbeidstakere

Sammendrag av det tyske presidentskapets konferanse, 9.–10. november 2020 og konferansesammendrag

Sammendrag av den finske formannskapets EU-konferanse 27.–28. november 2019

EU-OSHA veikart-arrangement – A+A 18. oktober 2017 – Sammendrag av seminarer på nett

Sammendrag av Amsterdam-konferansen om arbeidsrelatert kreft, 23.–25. mai 2016

Europeisk krefthandlingsplan