Heat at work – Guidance for workplaces

Varme på arbeidsplassen – Veileder for arbeidsplasser

Keywords:

Varmestress er en risiko for alle arbeidstakere – både innendørs og utendørs – og på tvers av alle sektorer. Alvorlighetsgraden avhenger av arbeidssted, men også av individuelle egenskaper som alder, helse, sosioøkonomisk status og til og med kjønn. Det må tas hensyn til disse faktorene når det utvikles tiltak som tar sikte på å håndtere og redusere risikoen ved å jobbe i varme omgivelser.

Denne veilederen kommer med praktiske tips – både organisatoriske og tekniske – om hvordan arbeidsplasser kan redusere, håndtere og får opplæring i denne arbeidsmiljørisikoen. Den inneholder også informasjon om hvilke tiltak som bør iverksettes hvis en arbeidstaker begynner å vise tegn på varmerelaterte tilstander.

Last ned in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |