Prisen for god praksis i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Prisen er en del av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, og anerkjenner organisasjoner som aktivt fremmer helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Deltakelse er en glimrende måte å fremme viktig sikkerhets- og helseproblematikk på i organisasjonen. Prisutdelingen kan også tjene som en svært nyttig kilde til motivasjon når man jobber for å forbedre sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

Prisen har blitt organisert av EU-OSHA i samarbeid med medlemslandene siden 2000, og anerkjenner fremragende og innovative HMS-bidrag. Prisen setter fokus på fordelene ved god HMS-praksis på arbeidsplassen, og fungerer som en plattform for deling og fremme av god praksis over hele Europa.

Alle bidrag blir først vurdert på nasjonalt plan av EU-OSHAs nettverk av kontaktpunkter. Nasjonale, kortlistede bidrag går deretter videre til den europeiske konkurransen, der vinnerne og andre eksempler til etterfølgelse blir kåret.

Eksempler på god praksis fremmes og feires deretter i en seremoni som finner sted i løpet av det siste året av hver kampanje.