Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2016-2017

Keywords:

Prisene for god praksis deles ut av EU-OSHA som del av kampanjen “Gode arbeidsplasser hele livet”. Kampanjen fremmer et bærekraftig arbeidsliv og god aldring allerede fra starten av arbeidslivet, og prisene har som mål å anerkjenne organisasjoner som på en fremragende og innovativ måte fremmer et bærekraftig arbeidsliv i lys av en aldrende arbeidsstyrke.

Sammendragene av eksemplene som presenteres i dette heftet, viser hvilke resultater og gevinster en organisasjon kan oppnå når den går utover de grunnleggende HMS-kravene, og når den erkjenner hvor viktig det er å holde de ansatte friske gjennom hele deres yrkesaktive liv.

Last ned in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet