Undersøkelser og statistikk om HMS

Her finner du fakta og tall relatert til arbeidsmiljø, basert på resultatene fra europeiske nøkkelprosjekter og EU-OSHAs europeiske undersøkelse blant virksomheter om nye og fremvoksende farer (ESENER).

Disse funnene presenteres i våre brukervennlige verktøy for datavisualisering, som gir et øyeblikksbilde av hvordan farer på arbeidsplassen administreres, arbeidsforhold, demografi og HMS-retningslinjer og -strategier.

Vi utfører også meningsmålinger for å bedre forstå hva folk mener om arbeidsmiljøet sitt, og du finner resultatene nedenfor.

Innsamling av slike fakta og tall er en viktig del av vårt arbeid, og resultatene hjelper beslutningstakere og forskere med å identifisere fremvoksende trender.