Europeisk e-veiledning om arbeidsrelaterte kjøretøysikkerhetsrisikoer (VeSafe)

EU e-guide

VeSafe er en e-veiledning fra Europakommisjonen som tar for seg arbeidsrelaterte kjøretøysikkerhetsrisikoer og gjør informasjon og gode praksiser innen prioriterte områder lett tilgjengelig.

Denne veiledningen retter seg mot yrkessjåfører/arbeidsgivere, arbeidstakere og sikkerhetseksperter innen alle sektorer i EU, som er interessert i kjøretøyrelaterte risikoer.

Du kan velge:

  • en kjøretøytype: varebil, personbil, lastebil, buss, sykkel osv.
  • en risiko: levering, lasting, vedlikehold, fysiske farer osv.
  • et område som er relevant for deg: sikker kjøring i jobben, arbeid på eller i nærheten av en vei og trafikksikkerhet på arbeidsplassen.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet er vert for e-veiledningen, mens DG EMPL står for det redaksjonelle innholdet.

Gå til e-veiledningen VeSafe