Personvern

Image

EUs nye personvernlovgivning gir enkeltpersoner bedre beskyttelse. Du har rett til å bli informert når og hvordan personopplysningene dine behandles (samles inn, brukes, lagres) av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA).

Alle personopplysninger som samles inn av EU-OSHA, behandles i henhold til bestemmelsene i den nye personvernforordningen, europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1725 av 23. oktober 2018 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Unionens institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger.

Som et generelt prinsipp behandler EU-OSHA personopplysninger bare i forbindelse med oppgaver som utføres i offentlighetens interesse på grunnlag av traktatene om opprettelse av De europeiske fellesskap, og europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/126 om opprettelse av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94.

De registrerte har rett til å be om innsyn i sine personopplysninger, til å få data rettet eller slettet, til begrenset behandling og til å protestere mot behandlingen.

Alle henvendelser, som gjelder utøvelsen av noen av disse rettighetene, skal sendes per e-post til den organisatoriske delen av Arbeidsmiljøorganet som i henhold i den relevante personvernerklæringen har ansvar for den aktuelle behandlingen.

De registrerte kan når som helst kontakte EU-OSHAs personvernombud (dpo osha [dot] europa [dot] eu) eller gå videre til det europeiske personvernombudet.

Mer detaljert informasjon om de typene behandling EU-OSHA gjennomfører med personopplysninger, finnes i vårt arkiv.

Internett-politikken vår, herunder bruk av informasjonskapsler og reservasjonsmulighet, kan du lese mer om i personvernerklæringen. Vi bruker sosiale medier til å presentere arbeidet vårt. Alle sosiale medier har sine egne retningslinjer for hvordan de behandler dine personopplysninger når du bruker nettstedene deres. Du bør derfor lese hver personvernerklæring nøye før du bruker de sosiale mediene.

Internett-politikken vår, herunder bruk av informasjonskapsler og reservasjonsmulighet, kan du lese mer om i den spesifikke personvernerklæringen. Vi bruker sosiale medier til å presentere arbeidet vårt. Alle sosiale medier har sine egne retningslinjer for hvordan de behandler dine personopplysninger når du bruker nettstedene deres. Du bør derfor lese den relevante personvernerklæringen nøye før du bruker de sosiale mediene.

 

Interne regler om begrensning av visse rettigheter for registrerte i forbindelse med behandling av personopplysninger vedtatt i samsvar med artikkel 25 i forordning (EU) nr. 2018/1725 finnes her.