EU-institusjoner

Som et av EUs desentraliserte byråer, er EU-OSHA et særskilt EU-organ. EU-OSHA opprettholder imidlertid nære forhold, både formelle og uformelle, med EU-institusjoner og mange av søsterbyråene, og opprettholder disse tilknytningene gjennom en kontaktperson i Brussel.

Formelle forhold med EU-institusjoner opprettholdes på tre måter:

  1. EU-OSHA gir informasjon til EU-institusjoner, samt medlemsland, sosiale partnere og gruppen for yrkesmessig sikkerhet og helse (HMS). Institusjonene er blant primærbrukerne av produktene og tjenestene deres;
  2. EU-OSHAs styrende råd inkluderer Europakommisjonen, som har en viktig rolle ved vedtak av arbeidsprogrammene; og
  3. EU-OSHAs budsjett er en del av det generelle EU-budsjettet og fastslås gjennom EUs generelle budsjettprosedyre.

Det finnes også uformelle forhold:

  1. EU-OSHA inviterer institusjonsrepresentanter til å delta på deres forskjellige prosjekter og nettverk. Europakommisjonens funksjonærer sitter regelmessig i rådgivende eller forretningsutvalg for EU-OSHA-prosjekter. Talere eller deltakere fra Europakommisjonen, Europaparlamentet eller andre EU-organer blir invitert til EU-OSHA-konferanser;
  2. EU-OSHA samarbeider med institusjoner om prosjekter og begivenheter, og jobber med rådet for presidentskapet programmer, og gir ekspertise, talere eller annen støtte for presidentskapets begivenheter. Fellesbegivenheter blir også organisert med Europaparlamentet; og
  3. EU-OSHA er involvert i EU-institusjonenes komiteer og nettverk, slik som Europakommisjonens rådgivende komite om sikkerhet og helse på arbeidsplassen og komiteen for overordnede arbeidsinspektører.
  4. EU-OSHA informerer og samarbeider regelmessig med de europeiske organene for sosial dialog og sektorkomiteene for sosial dialog.

Europakommisjonen

Europaparlamentet

Rådet for Den europeiske union

Share this on: