Arbeid på digitale plattformer: Les mer om hva som prioriteres høyest i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen.

Image

© EU-OSHA

Arbeid på digitale plattformer er en voksende sysselsettingsmodell i flere næringer, der lønnet arbeid organiseres via eller på en nettbasert plattform. Det sørger for en tilgjengelig inngangsbillett til arbeidsmarkedet, spesielt for noen sårbare grupper, og det tilbyr fleksibilitet. Likevel medfører det risikoer og utfordringer for arbeidsmiljøet, blant annet intensivt arbeid, isolasjon, jobbusikkerhet, uklar ansettelsesstatus og spørsmål knyttet til håndtering av oppgaver og arbeidsplaner ved hjelp av algoritmer. 

EU-OSHAs forskning på denne typen arbeid analyserer muligheter, utfordringer og risikoer, kartlegger typer arbeid på digitale plattformer, finner eksempler på retningslinjer og støtter utviklingen av initiativer og praktiske verktøy for å forebygge arbeidsmiljørisikoer inspirert av en rekke eksempler.

Sjekk ut de siste nyhetene, og oppdag alle relaterte publikasjoner – for eksempel rapporter, studier av enkelttilfeller og informasjonsark. Les alt du trenger å vite om et sikkert og godt arbeidsmiljø på digitale plattformer med ett enkelt klikk!