Den europeiske prisen for god praksis 2014-2015

Keywords:

Prisen for god praksis deles ut av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) som et ledd i kampanjen Gode arbeidsplasser forebygger stress 2014-15. Prisen for god praksis satte i 2014–15 søkelyset på gode eksempler på selskaper eller organisasjoner som arbeider aktivt for å forebygge stress og psykososiale risikoer på arbeidsplassen. Prisen er en anerkjennelse av fremragende, innovative eksempler på god, medvirkningsbasert praksis med et klart engasjement hos ledelsen til å håndtere psykososial risiko. Gjennom denne konkurransen søker EU-OSHA å fremme gode løsninger og god praksis på arbeidsplassen og få ut informasjon om god praksis i hele Europa.

Last nedin: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |