Over 90 partnere fra hele Europa samarbeider for å skape en trygg og sunn digital fremtid i arbeidslivet

Image

© EU-OSHA

Organisasjoner fra ulike sektorer og med virksomhet på pan-europeisk nivå har meldt seg på kampanjen for sunne arbeidsplasser 2023-25 som offisielle kampanjepartnere. Disse bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private, spiller en avgjørende rolle for kampanjens suksess gjennom holdningsskapende aktiviteter, samarbeid og innovasjon.

De slutter seg til EU-OSHA sine fokuspunkter, EEN OSHA ambassadører og mediepartnere, som er nøkkelpartnere i kampanjen på nasjonalt nivå.

Alle partnerne har forpliktet seg til å fremme trygt og sunt digitalt arbeid, og deres støtte er avgjørende for å sikre arbeidstakernes velvære på en digitalisert arbeidsplass.

Les mer om de offisielle kampanjepartnere i pressemeldingen.

Bli kjent med alle kampanjepartnerne