Priser for god praksis i forbindelse med «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen 2020-2022

Keywords:

Dette heftet viser prisbelønte og anerkjente eksempler på god praksis fra den 15. konkurransen om «Priser for god praksis»; en konkurranse som anerkjenner vellykket forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen.

Prisene for 2020-22 fokuserer på små og store selskaper og organisasjoner som viser en enestående innsats for aktiv identifisering av risikofaktorer og implementering av innovative og effektive løsninger som reduserer eller eliminerer risikoen for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser.

Eksemplene er bærekraftige over tid og kan overføres til andre virksomheter, sektorer eller medlemsland, noe som tilfører verdi til eksisterende praksis samtidig som det tar hensyn til behovene til de fleste europeiske foretak, det vil si små og mellomstore bedrifter (SME-er).

Last ned in: en