Nederland: Automatisering av stabling av kasser og bokser for å redusere manuell løfting i et grønnsaksdyrkingsselskap

Keywords:

Arbeidere ved det nederlandske grønnsaksdyrkingsselskapet Verdonk Broccoli stod i fare for å utvikle muskel- og skjelettlidelser, spesielt når de løftet og stablet kasser og bokser. For å forhindre muskel- og skjelettlidelser og for å redusere fysisk belastning og manuelle løft ble palleteringsmaskiner kjøpt inn. Som et resultat er det færre helseplager og mindre fravær, og 30 % reduksjon i personalutskiftningen. Verdonk Broccoli er et godt eksempel på den 15. konkurransen om prisen for god praksis i forbindelse med kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø, som anerkjenner vellykket forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser.

Last ned in: en | nl |