Nederland: Reduksjon av fysisk krevende arbeid med tekniske og organisatoriske tilpasninger i renholdstjenester

Keywords:

Det nederlandske rengjøringsselskapet Hago Next hadde problemer med å beholde erfarne ansatte og tiltrekke seg nye fordi arbeidet er fysisk krevende. For å redusere fysiske belastninger og forebygge muskel- og skjelettlidelser har selskapet iverksatt et bredt spekter av tiltak for å forbedre arbeidspraksis og -forhold. Hago Neste er et godt eksempel på den 15. konkurransen om prisen for god praksis i forbindelse med kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø, som anerkjenner vellykket forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser.

Last ned in: en | nl |