You are here

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene

Bevisstgjøringskampanjene Et sikkert og godt arbeidsmiljø er vår flaggskipsaktivitet. De er den viktigste kanalen vi har for å bringe budskapet vårt ut til arbeidsplasser over hele Europa.

Budskapet til Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen er: Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Vi hjelper deg å fremme et godt arbeidsmiljø ved å tilby gratis praktiske veiledninger og verktøy. I forbindelse med hver kampanje deler vi også ut Prisen for god praksis og Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen.

Kampanjene er nå de største i sitt slag i verden. Bli med du også! Bruk vår nettbaserte verktøykasse for HMS-kampanjer til å kjøre din egen kampanje.