Misjon og visjon

EU-OSHAs misjon og visjon forklarer arbeidsmiljøorganets rolle innenfor det mandatet det er gitt i grunnforordningen. Misjonen definerer hva vi gjør. Visjonen forklarer hva vi bestreber oss på å oppnå.

Disse erklæringene er vedtatt av styret som en del av arbeidsmiljøorganets strategi. De uttrykker hvordan styret ønsker at arbeidsmiljøorganet skal utføre sitt mandat.

Vår misjon

Vi utvikler, samler inn og leverer pålitelig og relevant informasjon, analyser og verktøy for å fremme kunnskap, skape bevissthet og dele HMS-informasjon og gode praksiser som møter behovene til dem som er berørt av HMS.

Vår visjon

Å være en anerkjent autoritet som fremmer trygge og sunne arbeidsplasser i Europa, basert på trepartssamarbeid, medvirkning og utvikling av en kultur for risikoforebygging, for å sikre en smart, bærekraftig, produktiv og inkluderende økonomi.

EU-OSHA er EUs informasjonsorgan for spørsmål knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidet vårt inngår i grunnlaget for Europakommisjonens strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021–2027 og andre relevante EU-strategier og -programmer.

For mer informasjon, se arbeidsmiljøorganets strategi og arbeidsprogrammer og grunnforordningen vår.