You are here

Napo – Sikkerhet med et smil

Napo — safety with a smile

Som helten i en serie animasjonsfilmer introduserer Napo temaer knyttet til HMS og risikoforebygging på en munter måte som inspirerer til diskusjon.

Napo er en figur som symboliserer en typisk arbeidstaker i en hvilken som helst bransje eller sektor. Han blir til stadighet eksponert for vanlige farer og risikofylte situasjoner på arbeidsplassen. Men han bidrar også aktivt for å identifisere risikoene og komme fram til praktiske løsninger.

Napo har blitt den fremste ambassadøren for EU-OSHAs Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjer, og mange av Napo-filmene er laget i forbindelse med eller som støtte for disse kampanjene. Han opptrer også i egen person på enkelte kampanjearrangementer.

Napo-filmene

Napo og kollegene hans opptrer i en serie filmer som er laget uten tale, slik at alle, uansett bakgrunn og kultur, kan forstå og identifisere seg med figurene. Filmene tar for seg en rekke forskjellige HMS-relaterte temaer, som:

Nye filmer utgis med jevne mellomrom etter hvert som temaene blir identifisert. Filmene produseres av Napo-konsortiet, som består av en liten gruppe europeiske HMS-organisasjoner og EU-OSHA.

Napo for lærere

Napo er også med på å gi grunnskoleelever en innføring i HMS-relaterte temaer. EU-OSHA har, med støtte fra Napo-konsortiet, utarbeidet en nettbasert HMS-verktøykasse for lærere. Undervisningspakkene som tilbys, inneholder:

  • viktige budskap og læringsmål
  • ideer til aktiviteter og nettressurser
  • forslag til undervisningsplaner som er tilpasset skoletimer på 45 minutter

Etter et vellykket pilotprosjekt blir nå undervisningsplanene utvidet og videre utviklet med tanke på utrulling i hele Europa.

iNapo

Med iNapo-appen, som er utviklet av INAIL (et av Napo-konsortiets medlemmer), og som nå er tilgjengelig for nedlasting, kan du se Napo-filmer selv når du er på farten.

Napo-konsortiet

Napo-filmene tilhører Via Storia, et produksjonsselskap basert i Strasbourg, Frankrike, og Napo-konsortiet, som finansierer og produserer filmene på vegne av en liten gruppe europeiske HMS-organisasjoner og bransjeorganisasjoner: AUVA (Østerrike), DGUV (Tyskland), HSE (Storbritannia), INAIL (Italia), INRS (Frankrike), SUVA (Sveits) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). I tillegg har EU-OSHA en avtale med DGUV (på konsortiets vegne) om kopiering og distribusjon av Napo-filmene til de nasjonale kontaktpunktene i alle EU-medlemsstatene, søkerstatene og EFTA-statene.