Fare: kjemikalier! Forklaring på faresymbolene

Keywords:

Faresymbolene som representerer kjemiske produkter har endret seg. Du kan forhindre ulykker på arbeidsplassen ved å lære mer om disse fareskiltene. Kjemiske produkter brukes daglig på arbeidsplassen – ikke bare i fabrikker, men også på byggeplasser og på kontorer – i ting som rengjøringsprodukter, maling osv. EU’ s forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) introduserte nye faresymboler. De diamantformete faresymbolene indikerer farens natur i forbindelse med bruk av farlige midler eller blandinger. På etikettene etterfølges faresymbolene med varseluttrykk og forebyggende uttrykk samt produkt- og leverandørinformasjon. Lær å holde arbeidsplassen trygg med Napo!

Last ned in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |