Veiledning for sikker håndtering av farlige legemidler på arbeidsplassen

Keywords:

Denne veiledningen fra Europakommisjonen inneholder praktiske eksempler på hvordan arbeidstakeres eksponering for farlige legemidler kan reduseres i alle faser av livssyklusen: produksjon, transport og lagring, tilberedning, administrering til mennesker og dyr samt avfallshåndtering.

Veiledningen er i seg selv ikke bindende, men kommer med en rekke praktiske råd til arbeidstakere, arbeidsgivere, offentlige myndigheter og sikkerhetseksperter for å underbygge deres tilnærming til beskyttelse av arbeidstakere mot farlige legemidler.

Last ned in: en