Investere i politikk som fungerer for ungdom

Image

De unges stemmer må bli hørt. Det første steget er å gjøre ungdommen til en prioritet. Det begynner med Det europeiske ungdomsåret 2022 – en milepæl i å bygge en fremtid som er grønnere, mer inkluderende og digital. Ungdommens sentrale rolle forsterkes så på Den internasjonale ungdomsdagen (12. august).

EU-OSHA setter sitt eget perspektiv på ungdomsspørsmålet ved å ta en livsløpstilnærming til å forebygge muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge, den fremtidige generasjonen av arbeidstakere. Denne og andre saker vil bli drøftet i Europaparlamentet 8. september.

Ta en titt på prioriteringsområdet Fremtidige generasjoner tils kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning»

Lær mer om «Ungdom først»-arrangementet i Europaparlamentet