You are here

Hovedpunkter

14/06/2019

Årsrapporten for 2018 skisserer hva EU-OSHA har gjort i 2018 for å gjøre arbeidsplassene i Europa tryggere og bedre. 

Blant viktige milepæler kan nevnes 2018–19-kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer og publiseringen av prosjektet om helse og sikkerhet i små og svært små bedrifter og framsynsprosjektet om nye og framvoksende risikoer knyttet til digitalisering. Funnene fra disse prosjektene vil danne beslutningsgrunnlag for politikken og være utgangspunkt for en framtidig kampanje for et sikkert og godt arbeidsmiljø.

05/06/2019

© EU-OSHA / Fernando Aramburu Garrido

EU-OSHA og det store partnernettverket samles i Bilbao den 5. juni for å feire det vellykkede samarbeidet de siste 25 år for et tryggere og sunnere Europa.

Taler og to paneldebatter gir deltakerne mulighet til å reflektere over EU-OSHAs første 25 år – fra grunnleggelsen til opprettelsen av europeiske partnerskap – og om hvilke utfordringer framtiden bringer innen HMS i Europa.

EU-OSHAs administrerende direktør Christa Sedlatschek gleder seg til å feire denne merkedagen med venner og samarbeidspartnere, så vel som med europeiske, nasjonale og lokale dignitarer.

23/05/2019

EU-OSHA’s celebration of our 25th anniversary welcomes a new feature, a special quiz related to occupational safety and health (OSH). 12 questions take you through the Agency's flagship actions and deliver informative facts on work-related issues.  

If you have been following our news, the challenge should not be too difficult. Discover how much you know - take the quiz now!

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Bruken av stordata i kombinasjon med maskinlæringsteknologi blir stadig vanligere på arbeidsplassene i Europa. To nye framsynsprosjekter har gått gjennom fordelene og de potensielle risikoene ved bruk av slike digitale nyvinninger innen HMS på arbeidsplassene. Den første artikkelen handler om bruken av stordata for å øke tilsynseffektiviteten og tar for seg målrettingen av HMS-tilsyn.

06/05/2019

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Små og svært små bedrifter utgjør den desidert største delen av alle virksomheter i Europa og sysselsetter rundt halvparten av arbeidsstyrken. Allikevel er arbeidstakerne i disse bedriftene spesielt utsatt for arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer.

Ved hjelp av bevisstgjøring og tilgjengeliggjøring av praktiske ressurser har EU-OSHA med sine partneres hjelp hjulpet hundretusenvis av små og svært små bedrifter – og mange andre – og ser fortsatt etter innovative måter å nå ut til sin kjernemålgruppe på.

26/04/2019

I år retter Verdens arbeidsmiljødag søkelyset mot framtidens arbeidsliv og hvordan HMS skal være en del av det.

Dagen markeres den 28. april hvert år og inngår i en global kampanje for å fremme et trygt, helsefremmende og anstendig arbeidsliv.

Den internasjonale minnedagen for døde og skadde arbeidere markeres på samme dato. “Ta kontroll – fjern farlige stoffer fra arbeidsplassen” er årets tema for kampanjen, som ledes av den internasjonale fagbevegelsen IUTC.

Pages