Hovedpunkter

09/10/2019

Noen grupper arbeidstakere er mer utsatt enn andre når de står overfor farlige stoffer. Dette kan skje fordi disse arbeidstakerne er uerfarne, uopplyste eller fysisk mer sårbare. Andre årsaker kan være at de ofte bytter jobb, eller arbeider i sektorer der det er liten bevissthet rundt emnet, eller at de har en større eller annen type fysiologisk sensitivitet.

04/10/2019

Den internasjonale lærerdagen den 5. oktober er ikke bare en dag for å vise takknemlighet til lærere – det er en anledning til å reflektere over hvordan statusen, rettighetene og arbeidsforholdene deres kan forbedres.

03/10/2019

12. og 13. november i Bilbao feirer EU-OSHA og de mest aktive samarbeidspartnere avslutningen av kampanjen for 2018–2019: Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer.

Dette er siste mulighet under denne kampanjen at ledende europeiske eksperter og beslutningstakere kan dele erfaringer og sette fokus på praksiser for sikker håndtering og forhindring av eksponering for farlige substanser på arbeidsplasser.

30/09/2019

Den 21. oktober setter EU-OSHA sammen med sine partnere i gang Den europeiske arbeidsmiljøuken for å oppmuntre til medvirkningsbasert, aktiv og sikker håndtering av farlige stoffer.

Denne uken er en viktig milepæl for den inneværende Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, som er tema for hundrevis av arrangementer over hele Europa, som filmframvisninger, arrangementer i sosiale medier, konferanser, utstillinger, konkurranser og kurs.

17/09/2019

Seks organisasjoner har blitt belønnet og fire har blitt utmerket i EU-OSHAs 14. prisutdeling for god praksis på sunne arbeidsplasser.

2018–2019-konkurransen fremhever god praksis ved håndtering av farlige stoffer og anerkjenner organisasjoner som har en proaktiv og aktiv tilnærming til å vurdere risiko og implementere løsninger.

Hver organisasjon – uansett størrelse eller sektor – kan lære noe fra de utvalgte eksemplene. Sjekk ut heftet for Prisen for god praksis hvis du vil finne ut mer.

Pages

Pages