Hovedpunkter

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Toppmøtet som ble holdt over 2 dager i Bilbao samlet politiske beslutningstakere, sosiale partnere, EU-OSHAs kontaktpunkter, offisielle kampanjepartnere, mediepartnere og andre interessenter for å feire avslutningen av kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer».

Prisene for god HMS-praksis ble delt ut i en veldig emosjonell seremoni, og delegatene utvekslet god praksis, reflekterte over erfaringer og fornyet sitt engasjement for å takle fremtidige utfordringer sammen.

21/11/2019

© INSHT

I den nye rapporten går vi gjennom den vitenskapelige litteraturen angående bestemte arbeidsrelaterte sykdommer, slik som smittsomme sykdommer og allergier som er forårsaket av biologiske agenser. Den inkluderer også funnene fra en undersøkelse av eksperter og en evaluering av systemer som brukes av EUs medlemsstater for å overvåke slike sykdommer og eksponering. Rapporten gir anbefalinger for bedre overvåkingspraksis, forebyggingsstrategier og retningslinjer.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Arbeid med vanskelige personer, repetitive arm- og håndbevegelser og løfting og flytting av mennesker eller tunge ting rapporteres fortsatt hyppig som risikofaktorer for arbeidstakernes helse over hele Europa. Dette er ifølge de første funnene fra Den tredje europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER-3).

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Den nye omfattende europeiske oversiktsrapporten og sammendraget ser på hvordan MSL påvirker den europeiske arbeidsstyrken, samfunnet og økonomien.

Disse publikasjonene inngår i et større EU-OSHA-prosjekt som har til formål å analysere nasjonale og europeiske data om MSL, om lidelsenes innvirkning på helse og arbeid, risikofaktorer og tiltak for å få berørte personer tilbake i arbeid.

12/11/2019

EU-OSHA, partnere og interessenter samles i Bilbao for den endelige milepælen i kampanjen for 2018–2019 — Et sikkert og godt arbeidsmiljø håndterer farlige stoffer.

Toppmøtet feirer kampanjeresultatene og gir delegater mulighet til å dele erfaringene deres og beste praksis for erstatning av farlige stoffer, minimering av eksponering for kreftfremkallende stoffer, og utfordringene i effektiv forebygging.

07/11/2019

EU-OSHAs interaktive, nettbaserte risikovurderingsplattform – OiRA – har vært en stor prestasjon i de 25 år byrået har drevet med å fremme og legge til rette for effektiv risikovurdering og -styring på arbeidsplassen.

Den brukervennlige, nettbaserte plattformen hjelper bedrifter på tvers av Europa, og da spesielt de små og svært små bedrifter med å vurdere og administrere sikkerhets- og helserisikoer (HMS) på arbeidsplassen i en rekke ulike sektorer og på mange europeiske språk.

05/11/2019

Bird Island av Sergio da Costa og Maya Kosa vant prisen for beste film som omhandler arbeidslivet ved den internasjonale dokumentar- og filmfestivalen i Leipzig (DOK Leipzig).

Vinnerfilmen beskriver rehabilitering ved å vise en fascinerende analogi mellom den tålmodighet og pleie som kreves for å hjelpe skadde fugler til å bli friske igjen i et fuglereservat, og hos en ung mann som vender tilbake til arbeidslivet etter langvarig sykdom.

Pages

Pages