Hovedpunkter

16/01/2020

Arbeidsmarkedet er i stadig utvikling, og med det kommer stadig nye risikoer for arbeideres sikkerhet og helse. Selskaper og medlemsland må snakke om og dele gode fremgangsmåter, og nå ut til bedrifter, samlingspunkter og lokale fabrikker. I en videomelding til EU-OSHA anerkjenner EU-kommissær for arbeid og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, EU-OSHAs bidrag med hensyn til å styrke selskaper med nettbaserte verktøy for risikovurdering, samt hjelpe Europakommisjonen med å forutse nye risikoer.

03/01/2020

Kroatia promoterer «Et sterkt Europa i en verden av utfordringer» under dets formannskap i Rådet for Den europeiske union, som begynner den 1. januar 2020.

Det kroatiske presidentskapet er opptatt av å styrke Den europeiske søylen for sosiale rettigheter og fordelene den gir Europas borgere når det gjelder rettferdige arbeidsvilkår og helseomsorg, samt maksimere mulighetene som digitalisering gir for bærekraftig vekst.

Les mer om formannskapet i Rådet for Unionen

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Hva gjør land i og utenfor Europa for å takle arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser? Våre 25 nye case-studier ser på forskjellige nasjonale politiske tiltak rettet mot forebygging og håndtering av muskel- og skjelettlidelser. De skisserer hva hvert tiltak har oppnådd, suksessfaktorene og utfordringene, og potensialet for overførbarhet til andre sektorer eller land.

17/12/2019

Når vi nå gjør oss klare til å ta fatt på 2020, er det tid for ettertanke: EU-OSHA kan se tilbake på 25 år med bevisstgjøring og forskning — resultatet av vårt kontinuerlige arbeid for å bedre arbeidsvilkårene i Europa.

Takket være vårt engasjerte nettverk av nasjonale knutepunkter, partene i arbeidslivet, kampanjepartnere og andre interessenter har vårt budskap om betydningen av å fremme en kultur for risikoforebygging virkelig nådd ut i 2019.

16/12/2019

Det utrolige potensialet med digitale teknologier forandrer arbeidsplassen, men hva betyr dette for helse og sikkerhet på arbeidsplassen? Den nye brosjyren gir en oversikt over vårt pågående arbeid med digitalisering – inkludert et nylig framsynsprosjekt – og dets innvirkning på helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS).

Brosjyren belyser hvordan vi kan minimere de potensielle negative HMS-konsekvensene av digitalisering. I tillegg beskriver den hvordan vi kan bruke digitale teknologier for å forbedre forebyggende HMS-arbeid.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Etter et vellykket toppmøte som avslutning på kampanjen vil EU-OSHA takke alle partnerne for deres bidrag til kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer i 2018-19. Det er takket være deres iherdige innsats at kampanjen har vært så effektiv.

Forberedelsene er allerede godt i gang for den neste kampanjen. Kampanjen for 2020-22 — Gode arbeidsplasser letter byrden — fokuserer på muskel- og skjelettlidelser, et problem som til enhver tid rammer millioner av arbeidstakere over hele Europa.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Toppmøtet som ble holdt over 2 dager i Bilbao samlet politiske beslutningstakere, sosiale partnere, EU-OSHAs kontaktpunkter, offisielle kampanjepartnere, mediepartnere og andre interessenter for å feire avslutningen av kampanjen «Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer».

Prisene for god HMS-praksis ble delt ut i en veldig emosjonell seremoni, og delegatene utvekslet god praksis, reflekterte over erfaringer og fornyet sitt engasjement for å takle fremtidige utfordringer sammen.

Pages

Pages