Hovedpunkter

Telearbeid har blitt svært vanlig etter pandemien, og et nytt online interaktivt risikovurderingsverktøy (Online interactive Risk Assessment, OiRA) kan nå hjelpe både arbeidsgivere og fjernarbeidere med å skape tryggere og sunnere arbeidsplasser hjemme. OiRA-verktøyet for telearbeid er ikke sektorspesifikt. Det kan enkelt tas i bruk uavhengig av virksomhetstype. Det støtter...

Er dere en dynamisk internasjonal eller europeisk organisasjon eller et selskap med aktiviteter i flere EU-land? Deler du vår visjon om å fremme tryggere, sunnere og mer produktive arbeidsmiljøer? I så fall ber vi deg om ta en aktiv rolle som offisiell kampanjepartner i vår 2023-25-kampanje for et sikkert og godt arbeidsmiljø — Godt og trygt arbeidsmiljø i et digitalt...

Som en del av vår aktivitet for å avdekke nye arbeidsmiljørisikoer (OSH), presenterer vi en ny diskusjonsartikkel om ubemannede luftfartøy (eller droner) på arbeidsplasser og konsekvensene for sikkerhet, helse, personvern og ansvar samt håndtering av nye risikoer. Artikkelen tar for seg arbeidsmiljøbekymringer i forbindelse med arbeid med droner, peker på mangler i forskningen...

Mer enn hver tiende arbeidstaker i EU er ansatt i helse- og omsorgssektoren , som omfatter yrker som lege, pleie og omsorg og sosialt arbeid. Psykososiale risikoer er spesielt vanlige i sektoren, blant annet høy arbeidsbelastning, vold fra tredjeparter, uregelmessige arbeidstider og høye emosjonelle krav. Disse kan påvirke både arbeidstakeres psykiske og fysiske helse. EU-OSHAs...

Det splitter nye nettstedet for den kommende «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen 2023–25 som fokuserer på digital teknologi på arbeidsplassen er allerede i gang. La deg veilede deg gjennom et vell av ressurser og informasjon om denne kampanjen, finn ut mer om risikoene og fordelene ved digitalisering av arbeidslivet og hvordan vi kan sikrer helsen og sikkerheten til...

Raske endringer i arbeidsmiljøet som følge av digitalisering og innføring av nye arbeidsformer, også som følge av COVID-19 , gir nye arbeidsmiljøutfordringer. Samtidig bør tradisjonelle risikoer og høyrisikosektorer som gruvedrift, skogbruk og bygging ikke overses. Å takle de utviklende HMS-problemene krever en mangefasettert tilnærming samt datainnsamling på de faktiske...

På den internasjonale ungdomsdagen 12. august 2023 feirer vi ungdommens enorme potensial til å skape en grønnere, mer bærekraftig og sunnere framtid for alle. Å ta fatt på en grønn og digital omstilling krever en helhetlig strategi der unge generasjoner må rustes med grønne ferdigheter og HMS må prioriteres. Grønne initiativer innebærer ofte å jobbe med nye teknologier...

Klimaendringer er en realitet som kan gå på bekostning av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes sikkerhet. Økende temperaturer utgjør en risiko for varmestress, noe som påvirker arbeidstakere i ulike sektorer. EU-OSHAs praktiske veiledning om Varme på arbeidsplassen — nå tilgjengelig på flere EU-språk — gir praktisk veiledning om hvordan man kan håndtere risikoer forbundet med...

Rettferdig arbeid og effektiv sosial beskyttelse er blant hovedprinsippene i den europeiske søylen for sosiale rettigheter . Søylen og den tilhørende handlingsplanen beskytter mennesker på arbeid, under jobbsøking og gjennom hele karrieren og privatlivet deres. For å støtte dette har den nylig lanserte kampanjen La oss få det til å fungere! , ledet av EU-kommisjonen, som mål å...

Som en del av sitt forskningsprogram for å forbedre samsvar med HMS-forskrifter , har EU-OSHA utforsket potensialet i forsyningskjedene — relasjonene mellom kjøpere og selgere — for å fremme HMS. Ved å utvide forskningsområdet utover tradisjonelle arbeidsforhold har vi undersøkt potensialet som ligger i markedsbaserte praksiser for å forbedre arbeidsforholdene. En grundig...