Hovedpunkter

01/07/2020

Tyskland skal lede formannskapet i Rådet — et av Europas viktigste beslutningsorganer — fram til 31. desember 2020. Tyskland overtar etter Kroatia og er førstemann ut av trioen som skal lede formannskapet de neste 18 månedene sammen med Portugal og Slovenia.

Det tyske formannskapet har som mål å bekjempe koronaviruset og håndtere de økonomiske konsekvensene av pandemien, uten at de andre store problemene EU står overfor, blir forsømt. Det overordnede målet er å sikre at Europa er enda sterkere og mer robust enn før når vi er gjennom krisen.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fysisk krevende arbeid, som håndtering av pasienter, er en viktig risikofaktor for muskel- og skjelettlidelser, noe som gjør at de er en stor bekymring for helsepersonale, der vond rygg og smerter i armer ofte er rapporterte problemer. Så hvordan kan vi takle muskel- og skjelettlidelser i denne bransjen?

Diskusjonsnotatet vårt gir en oversikt over muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplasser i helsevesenet, gjennomgår risikofaktorene og drøfter effektive tiltak for å forhindre, redusere og håndtere muskel- og skjelettlidelser.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Utvidelsen av global handel de siste tiårene har ført til en vekst av tverrnasjonale leverandørforhold. Dette har ofte blitt ledsaget av en trend innenfor medlemslandene mot outsourcing i leverandørkjedene.

Dette diskusjonsnotatet ser på utfordringene og mulighetene som oppstår for trygge og sunne arbeidsplasser som følge av nylige og fremtidige endringer i leverandørkjedeforholdene. Forfatterne gir eksempler på god praksis og drøfter veien fremover.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

De siste dataene fra 2019-utgaven av Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) har blitt lagt til datavisualiseringsverktøyet vårt for ESENER.

For første gang er det mulig å sammenligne resultatene fra ESENER 2019 og ESENER 2014 på europeisk nivå og på landsnivå, etter aktivitetssektor eller etter etableringsstørrelse.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Smart personlig verneutstyr (PPE) lover høyere nivåer av sikkerhet og komfort på arbeidsplassen ved bruk av forbedrede materialer eller elektroniske komponenter. Det er likevel hindringer som må overvinnes hvis dette skal implementeres på Europas arbeidsplasser. Et nytt diskusjonsnotat undersøker mulighetene som åpnes og risikoen med disse nye teknologiene.

Selv om organisatoriske tiltak og kollektiv beskyttelse alltid bør prioriteres, vil bruk av PPE bli en intelligent støtte.

01/06/2020

© EU-OSHA

OSH Barometer er det første verktøyet for datavisualisering med oppdatert informasjon om status og trender innen arbeidssikkerhet og helse i europeiske land.

Verktøyet består av fire grupper indikatorer på en rekke emner relatert til arbeidssikkerhet og helse, myndigheter som arbeider med sikkerhet og helse på arbeidsplassen, nasjonale strategier, arbeidsforhold og statistikk relatert til arbeidssikkerhet og helse. Du kan visualisere og sammenligne data, generere grafikk og laste ned rapporter om spesifikke emner.

Pages

Pages