Hovedpunkter

01/04/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

31/03/2020

Image: napofilm.net

Den siste produksjonen fra Napo-konsortiet setter søkelyset på arbeid i høyden.

Med en god innsprøytning av hans velkjente humor takler Napo i … arbeid i høyden de store problemene fra risikovurdering og trening til fallforebygging og alternative løsninger. Scenene dekker en rekke forskjellige yrker og situasjoner på arbeidsplassen der risiko for å falle fra høyder er et problem.

23/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

EU-OSHAs søsterbyrå, Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer (ECDC), holder nøye øye med spredningen av koronaviruset og legger jevnlig ut oppdateringer og ressurser på sitt nettsted.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOSH) har også publisert praktisk informasjon for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Besøk ECDCs nettsted

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

VeSafe e-veiledning er en interaktiv nettportal med all informasjon du trenger om kjøretøyrelaterte risikoer på arbeidsplassen på ett sted. Den tar for seg sikker kjøring, transport på arbeidsplassen og arbeid på eller ved vei. Denne veiledningen er et samarbeidsprosjekt mellom EU-OSHA og Europakommisjonen og inneholder mange eksempler på god praksis og en oversikt over relevant regelverk. Dessuten er den gratis og enkel å bruke, og informasjonen kan sorteres etter risiko eller kjøretøytype.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Denne siste synteserapporten er en del av et større EU-OSHA-prosjekt som skal analysere nasjonale og europeiske data om arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Rapporten undersøker utbredelsen og omfanget av muskel- og skjelettlidelser, relevante risikofaktorer, hvilken innvirkning de har på helsen, og hvordan de kan forebygges på arbeidsplassen.

06/03/2020

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

8. mars gir en mulighet som alle må gripe: Dagen feires årlig rundt om i verden og er en kraftig påminnelse om å fortsette kampen om å eliminere kjønnsbaserte stereotyper, samtidig som den feirer kvinners prestasjoner, kreativitet og styrke.

Den internasjonale kvinnedagen skaper en enestående plattform for å øke bevisstheten om utfordringene kvinner møter i arbeidslivet. Dette er også en hovedprioritering integrert i ulike forskningsaktiviteter i EU-OSHA. 

Pages

Pages