You are here

Hovedpunkter

12/07/2018

EU-OSHA er nå en offisiell partner i den verdensomspennende Vision Zero-kampanjen og bidrar til å spre budskapet om at alle ulykker, sykdommer og skader på arbeidsplassen kan forebygges hvis de rette tiltakene iverksettes i tide. Vision Zero-tilnærmingen til forebygging integrerer de tre dimensjonene sikkerhet, helse og velvære på alle nivåer av arbeidet. Takket være fleksibiliteten er Vision Zero nyttig for enhver arbeidsplass, bedrift eller bransje verden over.

26/06/2018

EU-OSHA gleder seg over igjen å kunne regne med at et høyt antall offisielle kampanje- og mediepartnere deltar i 2018–2019-kampanjen – Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer.

Deres engasjement for å fremme en proaktiv håndtering av farlige stoffer på arbeidsplasser i Europa kommer til å bli en nøkkelfaktor for kampanjens suksess, ettersom det fører til mange muligheter til nettverksbygging og utveksling av god praksis på arbeidsplassene.

Se de offisielle kampanjepartnerne

22/06/2018

En ny rapport går gjennom funnene fra EU-OSHAs nyeste ESENER-2-analyse, som ser spesielt på psykososiale risikoer. Den avslører at ledelsesengasjement og arbeidstakerinvolvering er viktig for å beskytte europeiske arbeidstakere mot slike risikoer.

Den nasjonale konteksten har imidlertid også betydning. God økonomi, gode nasjonale HMS-initiativer og kulturelle faktorer er alle forbundet med høyere nivåer av psykososial risikohåndtering.

Rapporten går også inn på de praktiske implikasjonene ved disse funnene.

19/06/2018

HMS-håndteringen kan være en stor utfordring for små og svært små bedrifter.

Hvilke retningslinjer, programmer og verktøy er mest effektive for å forbedre HMS-arbeidet i små og svært små bedrifter? Og hvordan kan man hjelpe bedriftene med å få dette til å fungere i praksis?

EU-OSHA svarer sammen med beslutningstakere og arbeidslivsparter på dette ved en konferanse på høyt nivå i Brussel, som fokuserer på kunnskapsbaserte anbefalinger fra de nyeste og mest vidtfavnende prosjektrapportene om små og svært små bedrifter.

07/06/2018

To nye publikasjoner fra EU-OSHA ser nærmere på HMS-risikoer som øker på arbeidsplassene i Europa som følge av den raske veksten i netthandelen og økt bruk av prestasjonsfremmende legemidler.

Netthandel foregår i høyt tempo og preges av sterk konkurranse og med fokus på effektivitet og lave kostnader, og veksten i bransjen ser ut til å bare øke på. Denne publikasjonen går nærmere inn på hva dette innebærer for arbeidstakernes velferd og framhever behovet for proaktiv ledelse.

25/05/2018

Hvilke utfordringer står kreftoverlevere overfor når de skal tilbake på jobb? Hvilke problemer kan arbeidsgiverne stå overfor? EU-OSHAs forskning prøver å besvare disse spørsmålene og fastslå hva som må gjøres for å sikre at tilbakevendingen til jobb blir vellykket.

Funnene vil bli offentliggjort i løpet av den årlige europeiske kreftuken (25.–31. mai 2018) i form av en rapport, et sammendrag og ulike presentasjoner.

Pages