Hovedpunkter

«Vi ønsker alle å føle oss trygge ...» Årets Orange The World-kampanje går av stabel igjen med en 16-dagers aksjonsperiode mot kjønnsbasert vold. Kampanjen starter 25. november – den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner – og har som mål å øke bevissthet og dele kunnskap om ulike former for vold mot kvinner. Kvinnelige arbeidstakere er mer utsatt for...

Ledende europeiske eksperter og beslutningstakere samles i Bilbao 14. og 15. november for en todagers konferanse for å reflektere over resultatene av 2020-22-kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» og dele innsikt om fremtidens forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Prisen for god praksis er et spesielt høydepunkt. Denne seremonien feirer organisasjoner som...

En høy andel av arbeidstakere i EU er potensielt utsatt for «prosessgenererte kreftfremkallende stoffer», særlig eksosgasser som utslipp fra dieselmotorer, silikastøv, testøv fra hardved og sveiserøyk. Ofte er de dessuten uvitende. I et nytt videoklipp illustrerer Napo og hans kolleger typiske yrker med høy eksponering for disse kreftfremkallende stoffene. Når de jobber som...

En rekke høringsdokumenter og artikler gjennomgår konsekvensene av psykososiale risikofaktorer (f.eks. for stor arbeidsbelastning) på utvikling av muskel- og skjelettlidelser. Dette inkluderer en publikasjon som gjennomgår effekten av digitalisering på arbeidstakeres eksponering for fysiske risikofaktorer (f.eks. repeterende arbeidsoppgaver) knyttet til arbeidsrelaterte muskel-...

Hvordan har verdens største kampanje om arbeidsmiljø og helse satt sitt preg? Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø 2022 som finner sted 14. og 15. november 2022 i Bilbao, vil samle ledende eksperter innen arbeidsmiljø og helse og deltakere på høyt nivå fra Europakommisjonen og -parlamentet, samt spanske og baskiske regjeringer, for å diskutere resultatene av «Gode...

Den europeiske arbeidsmiljøuken starter i dag, med hundrevis av arrangementer, initiativer og kampanjer organisert av EU-OSHA og dets partnere for å sette søkelyset på forebygging av muskel- og skjelettlidelser. Våre nasjonale kontaktpunkter og offisielle kampanjepartnere har også i år vært svært travle med å forberede aktiviteter for å markere uken. CEMBUREAU vil for eksempel...

I en liten landsby i Ecuador drar Vicky ut og fisker på dagen og driver en liten bar om kvelden. Vicky er en del av det lokale transmiljøet. Hun balanserer det fysisk harde arbeidet på sjøen med feminin eleganse i privatlivet. «The Beach of Enchaquirados» (Ecuador, 2021) viser hvordan LHBTI-personer kan bli akseptert i et avsidesliggende fiskesamfunn. Juryen satte spesielt pris...

Fra tidlige utdanningssentre til universiteter og kjøreskoler, utdanningssektoren kan være stressende og forårsake redusert mentalt og fysisk velvære. Selv om utdanning kanskje ikke blir sett på som yrkessektoren som er mest utsatt når det gjelder helse og sikkerhet, så kan forebygging av arbeidsrelaterte psykososiale og muskel-skjelettlidelser være av vesentlig betydning. Et...

Mer enn fire av ti arbeidstakere (44 %) sier at deres arbeidsstress har økt som følge av pandemien, ifølge EU-OSHAs arbeidstakerundersøkelse HMS-puls – Arbeidsmiljø og helse på arbeidsplasser etter pandemien. EU-OSHA publiserer undersøkelsens funn for å markere Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. De belyser psykiske og fysiske helsebelastninger for arbeidstakere og...

Verdens revmatikerdag arrangeres 12. oktober hvert år, og etterlyser bedre forståelse og bevissthet om innvirkningene av revmatisme og muskel- og skjelettlidelser. Den globale kampanjen ledes av EULAR, en samarbeidspartner for Det europeiske arbeidsmiljøorganets Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning. I år setter EULAR fokuset på...