You are here

Hovedpunkter

10/10/2017

Verdensdagen for psykisk helse markeres den 10. oktober hvert år. Da rettes oppmerksomheten mot psykiske lidelser og konsekvensene av disse for menneskers liv, herunder arbeidsliv. World Federation for Mental Health står bak årets tema, som er “psykisk helse på arbeidsplassen”.

Ifølge Det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser vil 25 % av alle Europas innbyggere få psykiske helseproblemer i løpet av livet, og nærmere 10 % av alle langvarige helseproblemer og funksjonshemninger kan knyttes til psykiske lidelser eller emosjonelle forstyrrelser.

03/10/2017

I løpet av Den europeiske arbeidsmiljøuken 2017 vil det bli organisert arrangementer og aktiviteter over hele Europa for å fremme et bærekraftig arbeidsliv og sunn aldring.

Arbeidsmiljøuken (23.–27. oktober) arrangeres i forbindelse med kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet og er en gyllen mulighet for offentlige myndigheter, private selskaper og borgerne til å involvere seg.

27/09/2017

En ny infografikk i OiRA-prosjektet (Online interactive Risk Assessment) er nå tilgjengelig på engelsk. Grafikken “OiRA risikovurdering i fire trinn” gir en klar beskrivelse av de fire trinnene i risikovurderingsprosessen, fra forberedelse via risikoidentifikasjon og risikovurdering til utarbeiding av tiltaksplan og rapportering. Senere i år vil vi i tillegg utgi en video basert på den samme illustrasjonen.

20/09/2017

SLIC (Senior Labour Inspectors’ Committee) lanserer en informasjons- og kontrollkampanje for å fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen for vikarer og grensearbeidere. Kampanjen, som har fått navnet “Safe and healthy work for temporary jobs” (Et sikkert og sunt arbeidsmiljø for midlertidig ansatte), varer fra oktober 2017 til mai 2019.

Vikarbyråene i Europa har hatt en voldsom vekst det siste tiåret. Midlertidig ansatte kan være særlig sårbare, og undersøkelser viser at midlertidig ansatte har flere ulykker på arbeidsplassen enn andre arbeidstakergrupper.

14/09/2017

Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø, som markerer avslutningen på kampanjen for 2016–2017, Gode arbeidsplasser hele livet, finner sted 21. og 22. november i Bilbao, Spania. Ledende europeiske eksperter og beslutningstakere drøfter resultatene fra den toårige kampanjen og utveksler god praksis i arbeidet for å fremme sunn aldring på arbeidsplassen.

Samtidig feirer EU-OSHA og partnerne to milepæler: Vår tegneseriefigur Napo som hjelper oss med å fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen, fyller 20 år, og EU-OSHAs ordning med kampanjepartnere fyller 10 år.

12/09/2017

Oppsummeringer av hovedfunnene i det treårige prosjektet “Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder – helse og sikkerhet på arbeidsplassen i lys av en aldrende arbeidsstyrke” er nå tilgjengelig på 19 språk.

Informasjonsarkene ser nærmere på hvilke fordeler organisasjonene kan ha av eldre arbeidstakere, den økte risikoen på arbeidsplassen for kvinner og hvilke ordninger for rehabilitering og tilbakevending til arbeid som finnes i Europa.

07/09/2017

EU-OSHA er nå en offisiell partner i den verdensomspennende Vision Zero-kampanjen og bidrar til å spre budskapet om at alle ulykker, sykdommer og skader på arbeidsplassen kan forebygges hvis de rette tiltakene iverksettes i tide. Vision Zero-tilnærmingen til forebygging integrerer de tre dimensjonene sikkerhet, helse og velvære på alle nivåer av arbeidet. Takket være fleksibiliteten er Vision Zero nyttig for enhver arbeidsplass, bedrift eller bransje verden over.

23/08/2017

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har siden det ble etablert i 1994 hatt i oppgave å gjøre Europas arbeidsplasser sikrere og sunnere – og som følge av dette, mer produktive. EU-OSHA øker bevisstheten om HMS og betydningen av god styring av HMS-risiko for arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet generelt. Vi arbeider med partnere over hele Europa for å spre oppdatert informasjon, god praksis og praktiske verktøyer.

Er du interessert i å lære mer om EU-OSHAs virksomhet?

Pages