Hovedpunkter

Hvordan kan mikro- og småbedrifter komme i gang med en langsiktig bærekraftig risikovurdering? La oss lære fra erfaringene i Frankrike! Ny forskning avdekker fordelene med OiRA som en risikovurderingsmetode foretrukket av franske virksomheter. OiRA, som står for Online interactive Risk Assessment, gjør det mulig for EUs medlemsland å lage sektorspesifikke...

Europakommisjonen har lansert en offentlig høring for å samle bevis om ytelsen og den bredere innflytelsen av fire desentraliserte EU-byråer: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop og ETF, både individuelt og fra et tverrgående perspektiv. Konsultasjonen vil bidra til en evalueringsstudie som for tiden utføres på vegne av Europakommisjonen. Den fokuserer på disse byråenes effektivitet...

Denne 8. mars bekrefter EU-OSHA sin støtte til kvinners og jenters rett til å leve og jobbe uten vold både på nett og i det virkelige liv. Vi støtter UN Womens oppfordring om å håndtere vold mot kvinner i digitale rom. Å ta i bruk en tilnærming til innovasjon og teknologi som øker kvinners bevissthet om deres rettigheter, er avgjørende. Vi benytter anledningen til å lansere et...

Mens den yrkesaktive befolkningen generelt har bedre helse enn de utenfor arbeidsmarkedet, kan arbeidsplasser også forårsake eller forverre sykdom. Over fire av ti europeiske arbeidstakere rapporterer at stressnivået deres på jobben har økt på grunn av pandemien. Denne belastningen, sammen med andre psykososiale risikofaktorer som jobbusikkerhet, lang arbeidstid og mobbing...

Fagpersoner innen HMS og deres praksis, har måttet endre seg med tiden for å forbli relevante. Et nytt diskusjonsdokument undersøker rollen til forebyggende tjenester for å støtte samsvar med HMS-standarder i den europeiske union. Dokumentet identifiserer manglende kunnskap og hovedspørsmål for profesjonell praksis innen HMS, sammen med utfordringene for politikk og forskning...

Fellesskapet OiRA (online interaktiv risikovurdering) har nå vokst til å omfatte 18 nasjonale partnere, takket være et nytt medlemsland, Ungarn. Det ungarske teknologi- og næringsdepartementet har innført en handlingsplan som omfatter utvikling av 5 OiRA-verktøy som dekker nye sektorer, og tilpasning av 5 eksisterende, på linje med ungarsk lovgivning. En bred mediedekning er...

OSHwiki, vårt felles nettleksikon med informasjon om arbeidsmiljø og helse (HMS), har blitt fornyet for å gi en mer brukervennlig opplevelse. Med et nytt utseende og forbedret navigering er det nå enda enklere å finne informasjonen du trenger: Utforsk etter emne eller søk etter nøkkelord. Du finner relevant og pålitelig innhold om et bredt spekter av HMS-emner. Populære...

Verdens kreftdag, som markeres 4. februar hvert å, inviterer oss til å være bevisste og ta initiativ til en verden mindre tynget av kreft. EU-OSHA er forpliktet til å bli med i kampen mot kreft, den fremste årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU. Som en del av dette arbeidet, ferdigstilles denne måneden alt feltarbeidet knyttet til EU-OSHAs undersøkelse om arbeidstakeres...

Arbeidsinspektorater gjennom systemer av sanksjoner og standardiserte tiltak er ment å støtte samsvar med arbeidsmiljøkrav i EU. Disse systemene involverer stedsinspeksjoner av arbeidsinspektører for overvåking og håndhevelse av nasjonale lover samt strategier relatert til forebygging av ulykker og dårlig helse på arbeidsplassen. Ulike tilnærminger og implementeringer av slike...

Implementering av digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) som apper, kameraer og wearables kan gjøre arbeidsplassene tryggere. Enten målet er proaktivt (forebygging) eller reaktivt (reduserende), avhenger deres suksess ofte av nøyaktigheten i informasjonen de samler inn og analyserer. Det er like viktig å utstyre arbeidsgivere og arbeidstakere med den...