You are here

Hovedpunkter

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

“Samtalestartere for samtaler på arbeidsplassen om muskel- og skjelettlidelser” er en flott ny ressurs. De kan brukes som forberedelse til gruppesamtaler på arbeidsplassen eller som en del av opplæringen. Verktøyet inneholder veiledning for ledere og arbeidstakere om kommunikasjon om muskel- og skjelettlidelser.

24/07/2019

Napo er helten i en serie med korte animasjonsfilmer om viktige HMS-emner som er produsert av Napo-konsortiet. Filmene er humoristiske, men tankevekkende, og budskapene er viktige.

Napo og kollegene kommuniserer uten ord. Dermed kan filmene nå ut til mennesker i alle aldre og fra alle kulturer i hele Europa og bidra til å spre HMS-budskap.

Napo er en HMS-mester og har vært EU-OSHAs ambassadør for et sikkert og godt arbeidsmiljø i over 20 år.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA arrangerte i samarbeid med ENETOSH (Det europeiske nettverk for utdanning og opplæring i HMS) et seminar om muskel- og skjelettlidelser blant unge mennesker og arbeidstakere. Seminaret ble organisert innenfor rammen av et oversiktsprosjekt om muskel- og skjelettlidelser og som en oppkjøring til den kommende Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen ”Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning”, som starter i oktober 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Den 5. juni hadde EU-OSHA en samling for å markere 25 år med samarbeid med partnerne om et tryggere, sunnere og mer produktivt Europa.

Atmosfæren var virkelig helt spesiell da EU-OSHAs nettverk kom sammen for å ta del i taler og debatt, med både tilbakeblikk på EU-OSHAs historie og hva framtiden kan by på.

Vi vil takke alle som deltok og bidro til å gjøre dette til et så vellykket arrangement.

Se vår video med høydepunktene fra arrangementet

01/07/2019

Fra 1. juli til 31. desember 2019 har Finland formannskapet i Rådet for Den europeiske union. I tett samarbeid med Romania og Kroatia, som er de to andre medlemmene av den sittende formannskapstrioen, skal formannskapet fremme et konkurransedyktig og sosialt inkluderende EU, fremme klimarelaterte tiltak og ivareta borgernes sikkerhet.

Det finske formannskapet støtter EUs veikart for kreftframkallende stoffer og planlegger en konferanse om forebygging av arbeidsrelatert kreft i november.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Selv om verktøyet i utgangspunktet var utviklet for små og svært små bedrifter, har den multinasjonale bilprodusenten Daimler utviklet og tilpasset en bedriftsspesifikk løsning for risikovurdering av arbeidsplassen med utgangspunkt i OiRA-verktøyene fra EU-OSHA. OiRA-plattformen ble opprinnelig utviklet for å gi EU-OSHAs nasjonale partnere (som arbeidsdepartement eller arbeidstilsyn) verktøyer for vurdering av HMS-risiko som er bransjespesifikke og skreddersydd u

Pages