Hovedpunkter

En rekke publikasjoner om hvordan forholdet mellom kjøper og leverandør i sektoren for bygge- og landbruksvarer kan forbedre arbeidsmiljøet, legger fram ferske kasusstudier og anbefalinger for beslutningstakere og aktører. En hovedrapport og diverse mindre rapporter inneholder informasjon om forskjeller og likheter mellom de to sektorene. Hovedrapporten presenterer funnene fra...

I et nytt diskusjonsnotat retter arbeidsmiljøeksperter søkelyset på de sterke og svake sidene ved forebyggende tjenester i forskjellige land i Europa. Artikkelen tar for seg arbeidsmiljøeksperters perspektiv på den aktuelle debatten om hvilken rolle interne og eksterne forebyggende tjenester spiller når det gjelder å sikre at arbeidsmiljølovgivningen blir fulgt. Den foreslår...

Generelt har interessentene uttrykt betydelig tilfredshet med EU-OSHAs arbeid, og 87 % rapporterer at de er fornøyde eller svært fornøyde. Deres takknemlighet strekker seg til bidragene EU-OSHA gir til helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS): økt bevissthet om HMS-risikoer, økt bevissthet om løsninger på HMS-risikoer og forbedret HMS på arbeidsplassen, der 85 % til 91 %...

Bruken av avansert robotikk og kunstig intelligens for å automatisere oppgaver blir stadig mer vanlig på arbeidsplasser i EU. Det gjør det mulig for arbeidstakere å delegere dagligdagse og risikable aktiviteter for økt sikkerhet og kompetanseutvikling, men det byr på utfordringer som overdreven tillit, tap av autonomi og behov for riktig opplæring. Automatisering av oppgaver er...

I lys av Den europeiske kreftuken , som finner sted fra 25. mai til 31. mai, publiserer EU-OSHA supplerende undersøkelsessmateriell som bidrar til kampen mot yrkesrelatert kreft. Etter første funn of gjennom Undersøkelse av arbeidstakernes eksponering (Workers' Exposure Survey, WES) for risikofaktorer for yrkesrelatert kreft i Europa , utgir byrået nå en detaljert metodologisk...

Den raskt skiftende arbeidsverdenen byr på mange utfordringer når det gjelder overholdelse av forskrifter for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (OSH). Å gjøre det bedre er et langsiktig mål på europeisk og nasjonalt nivå. EU-OSHA har analysert statusen for nasjonale strategier og tiltak iverksatt for å støtte overholdelse av HMS-regelverk i fem forskjellige land, og har...

Den EU-omfattende ESENER-undersøkelsen (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) i regi av EU-OSHA fokuserer på hvordan europeiske arbeidsplasser håndterer arbeidsmiljørisikoer i praksis. Ved å involvere tusenvis av bedrifter og organisasjoner over hele Europa, dekker ESENER psykososiale risikoer, digitalisering, drivkraft og barrierer for HMS-styring, samt gir...

Utviklingen i retning av bærekraft - for eksempel fremme sirkulær økonomi eller bærekraftige kontrakter - kan ha direkte innvirkning på sikkerhet og helse på arbeidsplassen (HMS). For å sikre trygge og sunne arbeidsforhold under Europas grønne overgang innen 2040, er det viktig å integrere HMS-hensyn godt i bærekraftsinitiativer for alle relevante politiske områder. Oppdag mer...

Healthy Workplaces Good Practice Awards, som arrangeres i samarbeid med våre nasjonale kontaktpunkter, hedrer alle typer organisasjoner over hele Europa som viser frem innovative tilnærminger som fremmer ansattes velvære. Eksempler på god praksis bør aktivt forebygge sikkerhets- og helserisiko knyttet til innføring av digital teknologi på arbeidsplassen. Etter konkurransen i...

Arbeid på digitale plattformer omfatter et bredt spekter av jobber og arbeidstakere som står overfor svært ulike arbeidsmiljøutfordringer. Som et supplement til eksisterende ressurser for å øke bevisstheten om dette prioriterte området i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen deler EU-OSHA: En infografikk som gir et raskt overblikk over fakta og tall, de viktigste sektorene...