You are here

Hovedpunkter

15/12/2017

2018 står på trappene, og med det nye året banker kampanjen ”Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” på døren. Denne kampanjen skal øke bevisstheten om farlige stoffer og fremme en forebyggingskultur på arbeidsplassene i hele Europa.

EU-OSHA setter i gang denne 2018–2019-kampanjen til våren. Vi håper at alle kampanjepartnere og interessenter vil støtte den i like stor grad som de gjorde med den forrige, ”Gode arbeidsplasser hele livet”.

12/12/2017

Videoen ”OiRA risikovurdering i fire trinn”, som er produsert innenfor rammen av OiRA-prosjektet (Online interactive Risk Assessment), er nå lansert på engelsk med undertekst. Videoen er basert på infografikken ”OiRA risikovurdering i fire trinn” og setter søkelyset på risikovurdering som den juridiske hjørnesteinen i den europeiske tilnærmingen til ulykker, yrkessykdommer og forebygging av sykefravær på arbeidsplassen.

04/12/2017

Idet 2016–2017-kampanjen “Gode arbeidsplasser hele livet” ble avsluttet, begynte vi nedtellingen til EU-OSHAs neste kampanje, “Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer”, som går av stabelen i april 2018.

Kampanjen i 2018–2019 har som mål å øke bevisstheten om risikoene som farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør, og fremme en kultur for risikoforebygging for å eliminere risiko, eventuelt håndtere risikoen på en effektiv måte.

Les mer om den nye kampanjen

07/11/2017

Den raske veksten i den digitale økonomien fører til en økning i alternative arbeidsformer, som midlertidig arbeid, tilkallingsarbeid og frilansarbeid. Selv om nettplattformer kan øke tilgangen til arbeidsmuligheter, kan plattformarbeid utgjøre en fysisk og psykososial HMS-risiko for arbeidstakerne.

En ny rapport tar for seg disse utfordringene og ser på politikken og regelverket som er på plass eller under utvikling – i medlemsstatene og på EU-nivå – for å redusere risikoene.

06/11/2017

“Before the bridge” av Lewis Wilcox (USA) og “Turtle shells” av Tuna Kaptan (Tyskland) ble begge vinnere av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen for 2017.

Prisene ble utdelt ved 60-årsjubileet for Den internasjonale dokumentar- og animasjonsfilmfestivalen i Leipzig. EU-OSHA støtter prisen for å øke bevisstheten rundt helse og sikkerhet, stimulere til debatt og oppmuntre til sikrere og sunnere arbeidsplasser. Juryen ga også hedelig omtale til filmen “Alien” av Morteza Atabaki (Tyrkia).

02/11/2017

Er kjøring jobben din, eller har du sjåfører under deg? Den nyeste Napo-filmen setter fokus på noen av helse- og sikkerhetsrisikoene yrkessjåfører er utsatt for.

Temaer som vedlikehold, uvær og mulige alternativer til kjøring behandles med et glimt i øyet. Filmen viser betydningen av god planlegging og gode forberedelser, blant annet sikker lasting av gods, hvordan man kan planlegge den mest effektive ruten og betydningen av å sette av tid nok til at turen kan gjennomføres på en trygg måte.

23/10/2017

Under Den europeiske arbeidsmiljøuken (23.–27. oktober 2017) vil mange av partnerne i kampanjen “Gode arbeidsplasser hele livet” gå sammen om å fremme bærekraftig arbeid og sunn aldring. Med utgangspunkt i at arbeidstakere i gjennomsnitt går av med pensjon i en alder av 61 – mye yngre enn den gjennomsnittlige offisielle pensjonsalderen (65 år) i EU, framstår sikre og helsefremmende arbeidsplasser for folk i alle aldre som avgjørende for å kunne opprettholde Europas arbeidsstyrke.

Pages