Hovedpunkter

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Eksoskjeletter er slitesterke hjelpemidler som kan redusere den fysiske belastningen på arbeid. De kan være en løsning der andre tekniske, organisatoriske eller ergonomiske anordninger ikke er nok. Likevel er de i begrenset grad i bruk. Menneskesentrert design og biomekanisk risikovurdering er viktig for å sikre aksept og videre utbredelse av disse anordningene, og at de blir et effektivt middel for forebygging av muskel- og skjelettplager.

08/09/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Arbeidsplasser i EU må sørge for å være forberedt på fremtidige covid-19-utbrudd, blant annet i form av vaksinasjonsdekning for sesonginfluensa, særlig i viktige sektorer og blant viktige yrkesgrupper som helsearbeidere.

For å redusere byrden av sesonginfluensa kreves det koordinerte tiltak for å øke omfanget av influensavaksinasjonsdekningen i medlemsstatene og forebyggende tiltak for å begrense spredningen av sesonginfluensa.

03/09/2020

 © EU-OSHA

Etter hvert som den offisielle lanseringen av kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø 2020-22 nærmer seg, vil representanter for europeiske og internasjonale organisasjoner finne ut om kampanjen og fordelene med å bli en offisiell kampanjepartner på et virtuelt partnerskapsmøte.

Møtet — som holdes i respons til COVID-19-pandemien — vil se lanseringen av søknader om partnerskap. Det å bli en offisiell kampanjepartner er en mulighet for organisasjoner til å utveksle erfaringer, promotere sin gode praksis og fremheve sin profil.

25/08/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Vi vet at skader, dårlig helse og dødsfall på arbeidsplassen fører til store økonomiske kostnader for individer, arbeidsgivere, myndigheter og samfunn. Men hvordan kan vi oppnå en nøyaktig metode for å estimere disse kostnadene?

For å bedre kunne forstå den økonomiske byrden, har vi sett på fem EU-medlemsland som bruker to ulike fremgangsmåter for å estimere kostnader.

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Når både Covid-19-utbrudd og klimakrise krever hurtig global handling, er unge menneskers deltakelse svært viktig. Det er grunnen til at den internasjonale ungdomsdagen 12. august, fokuserer på å engasjere ungdom fra alle samfunnsgrupper til meningsfulle initiativer som kan bidra i dagens utfordringer.

EU-OSHA bidrar ved å fremme en kultur for sunne arbeidsplasser, hvilket er uunnværlig for unge arbeidstakeres sikkerhet, helsekompetanse og bærekraftige arbeidsliv.

10/08/2020

© EU-OSHA

OSH Barometer er det første verktøyet for datavisualisering med oppdatert informasjon om status og trender innen arbeidssikkerhet og helse i europeiske land.

Verktøyet består av fire grupper indikatorer på en rekke emner relatert til arbeidssikkerhet og helse, myndigheter som arbeider med sikkerhet og helse på arbeidsplassen, nasjonale strategier, arbeidsforhold og statistikk relatert til arbeidssikkerhet og helse. Du kan visualisere og sammenligne data, generere grafikk og laste ned rapporter om spesifikke emner.

Pages

Pages