Resymé Transport- og lagringsaktiviteter – resultater fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER)

Keywords:

Det brede spekteret av aktiviteter i transport- og lagringssektoren medfører ulike typer risiko for de ansatte, noe som krever en målrettet tilnærming til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Denne rapporten gir innsikt i HMS-ledelsespraksis på arbeidsplassene innen sektoren i Europa ved å se nærmere på funnene fra de tre undersøkelsesrundene og supplere dem med intervjuer av representanter for sektoren. Den identifiserer noen av de viktigste faktorene som påvirker disse praksisene, for eksempel bedriftsstørrelse og ledelsens engasjement, samt de viktigste yrkesrisikofaktorene og helseproblemene hos de ansatte.

Sektorspesifikke policymarkører presenteres med hensyn til de viktigste HMS-risikoene og helseresultatene samt opplæring og arbeidstakermedvirkning.

Last ned in: en