Summary - Overnattings- og serveringsvirksomhet – resultater fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER)

Keywords:

Besøksnæringen med dens høye tempo omfatter utallige arbeidsmiljø- og helsefarer (HMS). Disse inkluderer blant annet risikoer knyttet til ergonomi, temperatur, luftforurensning, farlige stoffer, sikkerhetsrisikoer og skli-/snuble-/fallulykker, samt psykososiale risikoer knyttet til blant annet kontinuerlig kontakt med kunder og høy arbeidsbelastning og tidspress grunnet stramme tidsfrister i rushtiden.

Denne EU-OSHA-rapporten fremhever sektorspesifikke tiltak for å forbedre risikostyring, herunder arbeidstakermedvirkning, samt virkningen av covid-19-pandemien.  

Les rapporten om overnattings- og serveringsvirksomhet – resultater fra den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) 

Se gjennom alle resultatene fra undersøkelsen i sektoren i ESENERs datavisualisering 

Last ned in: en