EU-OSHAs flerspråklige tesaurus om arbeidssikkerhet og helseterminologi lister opp ord gruppert i et hierarki. Den inkluderer synonymer og antonymer for disse ordene og noen definisjoner.

Last ned
InfoLast ned de komplette EU-OSHA tesaurus-termene i Excel-format. Velg språk fra boksen.

" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ø

veldefinert beregningsprosedyre som tar en verdi eller et verdisett som inndata og, etter en bestemt sekvens av beregningstrinn, produserer en verdi eller et verdisett som utdata

arbeider som ammer, slik det er definert i nasjonal lovgivning og/eller nasjonal praksis, og som informerer arbeidsgiveren om tilstanden i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og/eller praksis