Eksponering for biologiske agenser og helsevirkninger i den forbindelse innen avfallshåndtering og rensing av avløpsvann
18/12/2019 Type: Høringsdokumenter 11 sider

Eksponering for biologiske agenser og helsevirkninger i den forbindelse innen avfallshåndtering og rensing av avløpsvann

Keywords: Farlige stoffer , Biological agents, Arbeidsrelaterte sykdommer

Dette drøftingsdokumentet presenterer funnene fra forskningen på risikoene biologiske agenser utgjør for arbeidstakere ved avfallshåndtering og rensing av avløpsvann. EU produserer stadig mer avfall, og arbeidstakerne i disse sektorene eksponeres ofte for potensielt skadelige mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Drøftingsdokumentet ser på årsakene til og helsevirkningene av slik eksponering og undersøker hvordan endringer i tilnærmingen til avfallshåndtering påvirker hvilke risikoer arbeidstakerne eksponeres for. Intervjuer med fagfolk og fokusgrupper med arbeidstakere var til hjelp i innsamlingen av informasjon om politiske tiltak som kan bidra til å redusere risikoen, også for særlig utsatte arbeidstakergrupper.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet