Biologiske agenser og arbeidsrelaterte sykdommer: resultater fra en litteraturgjennomgang, ekspertundersøkelse og analyse av overvåkingssystemer

Keywords:

Denne rapporten er en del av et større prosjekt for å se nærmere på risikoene som er forbundet med bruk av biologiske agenser på arbeidsplassen. Målet med prosjektet er å øke bevisstheten rundt eksponeringen av disse farene på arbeidsplassen, gi mer informasjon om tilknyttede helseproblemer og støtte tiltak for å forhindre dem.

Rapporten presenterer resultatene fra en vitenskapelig litteraturgjennomgang, en undersøkelse av eksperter og en analyse av utvalgte systemer brukt av EUs medlemsstater for overvåking av sykdommer og eksponering. Rapporten går gjennom den eksisterende kunnskapen om emnet, inkludert nye og fremvoksende risikoer. Den identifiserer mangler i dataene og gir anbefalinger for å forbedre overvåking og forebygging av disse utbredte risikoene som vi hittil har hatt manglende forståelse over.

Last ned in: en