Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Arbeidsmiljø i den landbruksbaserte næringsmiddelsektorens leverandørkjede: effekten av å kombinere kontraktsbasert og relasjonell styring

Keywords:

Denne rapporten er basert på resultatene fra EU-OSHA-prosjektet «Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH». Den ser nærmere på hvordan hybride former for kontraktsbasert og relasjonell styring i den landbruksbaserte næringsmiddelsektorens leverandørkjede kan gi bedre arbeidsmiljø og arbeidsforhold.

Funnene fra prosjektet viser at en kombinasjon av begge styringsformene kan fremme tillit, felles ansvar og kontinuerlig forbedring hos alle partnerne i leverandørkjeden. Dette betyr til sjuende og sist et tryggere og mer gunstig arbeidsmiljø for arbeidstakerne.

Last ned in: en