Styring av forsyningskjeden i landbruket: Standarder og revisjoner for å forbedre HMS i den europeiske landbrukssektoren

Keywords:

Arbeidsmiljørisiko i landbrukssektoren kan innebære lange arbeidsdager, lav lønn, et hardt psykososialt klima samt fysiske farer forbundet med tunge løft, repeterende arbeid og kjemikalier i landbruket, blant annet. Den omfattende reguleringen av sektoren og det faktum at HMS er integrert i forsyningskjeden gjennom kontraktsstyring, understreker hvor viktig sertifisering og standarder er. Denne retningslinjeorienteringen beskriver de potensielle fordelene for arbeidsmiljøet, de nåværende begrensningene og hvilken rolle myndigheter og beslutningstakere kan spille for å forbedre dem.

Last ned in: de | en | fr | mt | pt |