Styring av forsyningskjeden i bygg- og anleggsbransjen: Klientstyrt HMS-lovgivning i komplekse byggeprosjekter

Keywords:

Byggesektoren registrerer av de høyeste antall dødsulykker og ikke-dødelige arbeidsrelaterte ulykker i hele EU. Den innebygde kompleksiteten i sektorens ikke-lineære forsyningskjeder har ført til en endring av fokus mot kunden, som kan få nye muligheter til å forbedre arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene ved hjelp av oppmuntring fra myndigheter og beslutningstakere. Denne retningslinjeorienteringen illustrerer klientstyrt regulering ved hjelp av to eksempler på selskapspraksiser, og belyser gjeldende prosedyrer, deres praktiske implikasjoner og potensielle fordeler.

Last ned in: en