Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Markedspraksis for et sikkert og godt arbeidsmiljø: tilpasning av praksis til industrisektoren

Keywords:

Denne rapporten er basert på resultater fra EU-OSHA-prosjektet «Leverage Instruments for Occupational Safety and Health – Lift-OSH». Den inneholder anbefalinger til ledere om hvordan de kan påvirke leverandørene til å skape et bedre arbeidsmiljø.

Funn fra kasusstudiene viser at relasjonell styring spiller en viktig rolle for å omsette retningslinjer og harde kontraktskrav til god praksis på arbeidsplasser. Dette spiller en rolle for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen hos leverandører. Rapporten kommer også med anbefalinger tilpasset forskjellige sektorkontekster.

Last ned in: en