Leverandørkjedenes rolle for et bedre arbeidsmiljø i bygge- og anleggsnæringen og landbruket: Lift-OSH-prosjektet

Keywords:

Denne rapporten oppsummerer funnene fra en kasusstudie om hvordan leverandørkjedebasert markedspraksis påvirker arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsnæringen og den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien i Europa. Både kontraktsbasert og relasjonell styring legges til grunn med sektorspesifikke tips til beslutningstakere og utøvere.

Anbefalingene omfatter skreddersydd og sterkere regulering og fastsettelse av klare og transparente kriterier for inkludering av arbeidsmiljøhensyn. Beslutningstakere må også vurdere utfordringer for små og mellomstore bedrifter og ivareta arbeidsmiljøhensyn ved anbud og anskaffelser.

Last ned in: en