Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Sikkerhetskultur i bygge- og anleggsnæringen som del av styringen av leverandørkjeden

Keywords:

Denne rapporten er basert på funnene fra EU-OSHAs Lift-OSH-prosjekt «Leverage Instruments for Occupational Safety and Health». Den beskriver hvordan entreprenører og byggherrer i bygge- og anleggsnæringen baserer seg på en spesifikk idé om «sikkerhetskultur» når det gjelder strategier for arbeidsmiljøstyring.

Gjennom to eksempler på hvordan slike strategier kan være gunstige, er det et sentralt poeng at en felles forståelse av hva sikkerhet innebærer, er avgjørende for et godt arbeidsmiljø i bygge- og anleggsnæringen. Det er også behov for forbedringer når det gjelder medarbeidernes engasjement og kommunikasjon nedenfra og opp.

Last ned in: en