Konsekvensene av lang covid for arbeidstakere og arbeidsplasser, og hvordan HMS kan bidra

Keywords:

For enkelte kan covid-19 utløse symptomer som varer i ukes- eller månedsvis etter at den innledende sykdomsfasen er over. Fenomenet er kjent som lang covid og har hatt en betydelig innvirkning på arbeidstakere og arbeidsplasser, som også har fått følger for HMS-arbeidet.

Dette drøftingsdokumentet skisserer utfordringer ved forebygging og håndtering av aktuelle HMS-risikoer og ser nærmere på tiltak som kan treffes på både politisk og forskningsmessig nivå, og på gjennomføringsnivå, for å redusere konsekvensene av lang covid. Det framhever også hvor viktig det er å ta tak i disse problemstillingene for å stå bedre rustet mot mulige framtidige pandemier.

Last ned in: en