Biologiske agenser og tilknyttede arbeidsrelaterte sykdommer i yrker som innebærer reising eller kontakt med reisende
18/12/2019 Type: Høringsdokumenter 13 sider

Biologiske agenser og tilknyttede arbeidsrelaterte sykdommer i yrker som innebærer reising eller kontakt med reisende

Keywords: Farlige stoffer , Biological agents

Ny forskning som er utført som en del av et stort prosjekt som tar sikte på å tette kunnskapshull om biologiske agenser på arbeidsplassen, avdekker at arbeidstakere i yrker som innebærer reising eller kontakt med reisende – herunder personer som reiser over landegrensene og som arbeider med innvandrere og flyktninger – er særlig utsatt for eksponering for biologiske agenser.

Drøftingsdokumentet ser på det store spekteret av yrker i denne sektoren og viser hvor store forskjeller i eksponeringsnivå det er mellom dem. Det drøfter relaterte helsevirkninger, framvoksende risikoer og hvilke grupper som er særlig utsatt. Ved hjelp av opplysninger fra intervjuer med fagfolk og fokusgrupper framhever det også mangelen på målrettede tiltak og skisserer behovet for en mer strømlinjeformet tilnærming til forebygging.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet