Utforsk den nye rapporten om psykisk helse på jobben etter covid-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Det er blitt et større behov for å fokusere på arbeidsrelatert psykisk helse etter pandemien. EU-OSHAs ferskeste rapport inneholder en grundig analyse av europeiske undersøkelser med fokus på psykisk helse på arbeidsplassen, som omfatter periodene før, under og etter pandemien. Den omfatter data fra HMS-pulsundersøkelsen 2022, som omfatter mer enn 27 000 arbeidstakere i alle EUs medlemsstater, Island og Norge. 

Den nye rapporten gir verdifull innsikt, slik at man kan ta informerte beslutninger for å forebygge og takle arbeidsrelaterte utfordringer med psykisk helse. 

Les rapporten «Mental health at work after COVID-19 – What European figures can tell us»

Les mer i vår temaseksjon om psykososial risiko og psykisk helse på jobben.