Tyrkia

I Tyrkia hører HMS-politikken inn under arbeids- og sosialdepartementet. Innenfor departementet er det fire hovedaktører som arbeider med HMS-relaterte spørsmål.

  • Generaldirektoratet for HMS fungerer som knutepunkt i arbeidsmiljøorganets nettverk og arbeider med utvikling av regelverk og politikk, sertifisering av personer, institusjoner og organisasjoner som leverer tjenester på HMS-området, bevisstgjørings- og informasjonsaktiviteter, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og samordning av nasjonale HMS-nettverk i Tyrkia. HMS-senteret (ISGUM), som er tilknyttet generaldirektoratet for HMS, arbeider med målinger på arbeidsplassene og fastsetter standarder for måling.
  • Arbeidstilsynet kontrollerer samsvar med HMS-regelverket rundt om på arbeidsplassene.
  • Opplærings- og forskningssenteret for arbeid og trygd (ÇASGEM), organiserer opplæring for HMS-fagfolk og andre relevante målgrupper, samt annen arbeidslivsrelatert opplæring.
  • Trygdeinstitusjonen (SGK) samler inn og analyserer data om arbeidslivet, utarbeider yrkesstatistikk og utbetaler ytelser ved yrkessykdom og arbeidsulykker.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Aile, Calisma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Inönü Bulvari, I Blok, No. 42, Kat. 4
06100 Emek Ankara
Tyrkia
Contact person:
Deniz AKARSU
E-postadresse: deniz [dot] akarsu [at] ailevecalisma [dot] gov [dot] tr