Irland

HMS-myndighetens arbeid har til formål å få i stand en varig kulturendring. Vi skal fremdyrke en kultur der proaktiv styring av sikkerhet, helse og velferd på arbeidsplassen oppfattes som en viktig faktor for langsiktig suksess i enhver bedrift eller organisasjon. Vi tror at vi kan få i stand denne kulturendringen ved å definere en visjon og en strategisk retning.

Det er veldokumentert at bedrifter som velger å følge god HMS-praksis er mer konkurransedyktige og produktive. Et fellestrekk hos mange av Irlands mest fremgangsrike selskaper er at de legger betydelig vekt på å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet. God HMS-praksis har dessuten potensial til å forbedre den generelle helsen og velferden i samfunnet.

Vår brede tilnærming er basert på to hovedelementer. På den ene siden handler det om å skape engasjement hos alle dem som kan påvirke HMS-resultatene, og på den andre om å styrke HMS-lovgivningen dersom det påvises at etterlevelsen ikke tas alvorlig.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Kontaktopplysninger for kontaktpunktene

Health and Safety Authority
3rd floor, Hebron House, Hebron Road
R95 T91Y Kilkenny
Irland
Contact person:
Gavin LONERGAN
Tel: +353 (01) 799 7838
E-postadresse: gavin [at] hsa [dot] ie