Irland

HMS-myndighetens arbeid har til formål å få i stand en varig kulturendring. Vi skal fremdyrke en kultur der proaktiv styring av sikkerhet, helse og velferd på arbeidsplassen oppfattes som en viktig faktor for langsiktig suksess i enhver bedrift eller organisasjon. Vi tror at vi kan få i stand denne kulturendringen ved å definere en visjon og en strategisk retning.

Det er veldokumentert at bedrifter som velger å følge god HMS-praksis er mer konkurransedyktige og produktive. Et fellestrekk hos mange av Irlands mest fremgangsrike selskaper er at de legger betydelig vekt på å ivareta arbeidstakernes helse og sikkerhet. God HMS-praksis har dessuten potensial til å forbedre den generelle helsen og velferden i samfunnet.

Vår brede tilnærming er basert på to hovedelementer. På den ene siden handler det om å skape engasjement hos alle dem som kan påvirke HMS-resultatene, og på den andre om å styrke HMS-lovgivningen dersom det påvises at etterlevelsen ikke tas alvorlig.

Kontaktopplysninger for knutepunktene

Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie